KARTDAGARNA FLYTTAS

Välkomna till våra föredrag på webben

Vi hade laddat rejält för årets Kartdagar, hela sju föredrag var med i programmet. Många av er hade registrerat sig på våra föredrag och vi vill nu ger er en chans att lyssna på dem digitalt. Därför sänder vi fyra av föredragen som live-webinar. Självklart är de kostnadsfria.


WEBINAR 1

Geodata blir alltmer kritiskt, men bara 35 % har en strategi

Världen har den senaste tiden samlats kring sajter som John Hopkins Universitys realtidsgrafik över corona-virusets spridning – för att nämna ett aktuellt exempel som visar på potentialen i geodata.  I en digitaliserad värld blir det allt viktigare att ha en strategi för hanteringen av geodata. Insikter från GIS-rapporten 2019 visar bland annat att så få som 6 procent av svenska organisationer har en GIS-användning som är strategiskt optimerad för just deras verksamhet.

Tid:
  Onsdag den 25 mars, 11:30-12:00
Föreläsare:  Maria Malmström Ryner


WEBINAR 2

Identifiering av gallringsbehov i skogen med AI

Gallring är en viktig åtgärd i skogsbruket för att skogsägaren skall få skogen att växa och nå uppsatta mål. Skogen växer och täcker stora arealer, detta gör att det är mycket resurskrävande att manuellt bevaka det skogliga tillståndet varje år för att skapa sig en bild över gallringsbehovet. Men med hjälp av AI och det nya öppna datasetet ”laserdata skog” har vi skapat en analysmodell där ett neuralt nätverk tränas upp för att identifiera skogar i behov av gallring.

Tid:
  Onsdag den 1 april, 11:30-12:00
Föreläsare: Gustav Friberg


WEBINAR 3

Satellitdata gör Sverige dynamiskt

Under 2019 levererades Sveriges största karteringsprojekt baserat på satellitdata; Nationella Marktäckedata (NMD), ett rikstäckande skikt som visar landskapsinformation i Sverige. Nu börjar arbetet med att kontinuerligt uppdatera NMD med satellitdata så att det är en dynamisk representation av Sveriges landskap. Det innebär användning av stora datamängder, utveckling av nya verktyg baserade på AI och användning av nya tekniska plattformar för tunga beräkningar.

Tid:  Onsdag den 22 april, 11:30-12:00
Föreläsare: Carl Gilljam


WEBINAR 4

Vad krävs för att hantera geodata säkert?

2018 antogs lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga tjänster. Lagen innebär att alla organisationer som bedriver samhällsviktig verksamhet som vattenförsörjning, elförsörjning, transport måste visa att de arbetar strukturerat och kontinuerligt med säkerheten i sin IT-miljö. Vad får detta för konsekvenser för oss som arbetar med geodata? Under detta föredrag beskriver vi vad som krävs för att arbeta systematiskt med informationssäkerhet för organisationens informationstillgångar.

Tid:
  Onsdag den 29 april, kl: 11:30-12:00
Föreläsare: Lars-Erik Lugnet