KARTDAGARNA FLYTTAS

Välkomna till våra föredrag på webben

Vi hade laddat rejält för årets Kartdagar, hela sju föredrag var med i programmet. Många av er hade registrerat sig på våra föredrag och vi vill nu ger er en chans att lyssna på dem digitalt. Därför sänder vi fyra av föredragen som live-webinar. Självklart är de kostnadsfria.


WEBINAR 4

Vad krävs för att hantera geodata säkert?

2018 antogs lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga tjänster. Lagen innebär att alla organisationer som bedriver samhällsviktig verksamhet som vattenförsörjning, elförsörjning, transport måste visa att de arbetar strukturerat och kontinuerligt med säkerheten i sin IT-miljö. Vad får detta för konsekvenser för oss som arbetar med geodata? Under detta föredrag beskriver vi vad som krävs för att arbeta systematiskt med informationssäkerhet för organisationens informationstillgångar.

Tid:
  Onsdag den 29 april, kl: 11:30-12:00
Föreläsare: Lars-Erik Lugnet