VERKSAMHETSUTVECKLING

GIS- och geodatastrategi

En väl förankrad GIS- och geodatastrategi skapar förutsättningar för att geografisk information skapar värde i organisationen

Stötta verksamhetens affärsstrategi & mål

Strategin ska länka samman arbetsflöden, teknik och geografisk information med användarens behov och verksamhetens målbild.

Utgå från organisationens behov

Utgå från verksamhetens behov och förutsättningar - olika roller/användargrupper har olika behov och kunskap. Nya användargrupper ställer högre krav på både information, tillgänglighet och användarvänlighet.

Vara vägledande i beslut

En effektiv organisation behöver ta snabba och korrekta beslut. En GIS- och geodatastrategi stöttar i detta och tar även hänsyn övriga verksamheten.

Hållbar över tid

En GIS- och geodatastrategi är en praktiskt och enkel handledning som tagit höjd för trender och innovation och därför överlever tillfälliga flugor.

Så går det till

Arbetet med att ta fram strategin tar 4 - 6 veckor från första uppstartsmötet till strategin är klar att implementera i organisationen.

Mognadsanalys

Mognadsanalysen sker inom tre områden:

1. Datahantering

2. System och arkitektur

3. Organisation och arbetssätt

Resultatet av analysen är en klassning av GIS-mognaden  och en prioritering av vilka utvecklingsområden som strategin ska fokusera på.

Workshops & Intervjuer

Det är viktigt att verksamheten involveras i arbetet med att ta fram strategin. Beroende på förutsättningarna i organisationen sker detta arbete i workshops och/eller intervjuer.

Delaktigheten från verksamheten skapar också förutsättning för att det finns en acceptans i organisationen för det arbete som strategin innebär.

Slutleverans

Ett strategidokument som utifrån vision och mål beskriver hur

  • Geografisk information skall hanteras
  • GIS skall spridas och användas
  • Beslut skall tas
  • Kompetensförsörjningen skall se ut samt vilka övriga externa beroenden, så som standarder, verksamheten behöver ta hänsyn till.

Nyfiken på att veta mer?

Vi tar gärna en dialog om hur en GIS- och geodatastrategi kan hjälpa er att få större nytta av geodata i er organisation.