Verksamhetsutveckling

För att få effekt av GIS i hela organisationen krävs rätt förutsättningar och ett strategiskt synsätt som länkar samman arbetsflöden, teknik och geografisk information med användarens behov och verksamhetens målbild. Vi hjälper er att sy ihop helheten.

Geodatastrategi

En väl förankrad GIS- och geodatastrategi skapar förutsättningar för att geografisk information skapar värde i organisationen

Behovskartläggning

Behovskartläggningen tydliggör vad som krävs för att utveckla en lösning som levererar verksamhetsnytta

Inspirationsworkshop

Inspirationsworkshopen ger en flygande start för att öka effekten av GIS i er organisation. Efter workshopen har ni insikter om vilka möjligheter som GIS och geodata kan skapa i er organisation

Förstudie

Får er verksamhet inte ut effekten av existerande GIS-investeringar? Har ni insett möjligheterna med GIS men vet inte var ni ska börja? En förstudie hjälper er att ta nästa steg i er GIS-satsning.

Ett team av verksamhetsutvecklare

Bland våra 300 medarbetare finns många av landets ledande GIS-experter. Beroende på projekt så sätter vi samman ett team av de kompetenser som säkerställer bästa leverans.

Gustav Friberg
GIS- och fjärranalyskonsult 010-1218455 gustav.friberg@metria.se
Maria Malmström Ryner
Affärs- och verksamhetsarkitekt 010-121 80 93 maria.malmstrom@metria.se
Per de Land
Affärs- och verksamhetsarkitekt 010-121 84 65 per.deland@metria.se

Nyfiken på att veta mer?

Vi tar gärna en dialog om hur vi kan hjälpa er att få större nytta av geodata i er organisationen.