Erbjudande

Vi tar ett helhetsansvar för alla kritiska delar som behövs för att definiera, utveckla, implementera och förvalta ett GIS som levererar verksamhetsnytta

Grunden för tillförlitliga beslut är en geodatastyrning som säkerställer uppdaterad information.

Rätt information om varje fastighet är viktigt inte minst vid kreditgivning, fastighetsvärdering och samhällsplanering.

Vi finns över hela Sverige

Stomnätsmätning | Flygfotografering

Grundkarta | Nybyggnadskarta

Utsättning | Inmätning

Analys är den centrala delen i ett GIS – utan den inga nya insikter eller ny kunskap. Tillförlitliga analyser möjliggör framtidssäkrade beslut.

Fjärranalys | Beslutsunderlag | Planering

Molnlösningar med användarnas behov i centrum.

Helhetslösningar | Informationssäkerhet

Tjänsteleverans | Drift

Support | Servicenivå och SLA

Strategiskt arbete för att skapa verksamhetsnytta med geodata.

Standardiserade produkter

Har du frågor?

Kontakta oss på kundservice om du har frågor kring vårt utbud av produkter och tjänster.

GIS tjänster
Kundservice
010-121 80 00 kundservice@metria.se