Skip to content
skogsbruk-2317x1303-2000x1125

För värdering av skogs- och lantbruksfastigheter

Metria® Skogsanalys

Har du nytta av aktuella skogliga data?

Att värdera en skogsbruksfastighet kräver kunskap, erfarenhet och god kännedom om den lokala marknaden. Korrekt värdering är viktigt bland annat vid generationsskiften, upplösning av samägande, köp eller belåning.

En stor del av värderingarna görs fortfarande med hjälp av papperskartor och inhämtning av information från många olika källor. Metria Skogsanalys samlar all nödvändig information i en enkel och intuitiv webbtjänst för analyser av skogliga data. Med aktuella och faktabaserade underlag blir värdering av skogs- eller lantbruksfastigheter mer exakt.

Skogsanalys-avverkningsstatistik2023-i-ram
dator_checkbox-1

Höjer kvaliteten

Enkelt att göra beräkningar och analyser på virke och volymer.

checkbox

Minskar risken

Tillförlitliga data minskar risken för felvärdering.

klocka-snabbt-1

Spar tid

Enkel informationsinhämtning och administration.

Så analyserar du värdet på skogen med Metria Skoganalys

Med webbtjänsten är det enkelt att göra analyser av skogliga data. Inga installationer krävs och den fungerar på alla plattformar och i mobila enheter. Här kan du läsa mer om tjänstens alla funktioner.

Kartinformation Tjänsten innehåller tre olika bakgrundskartor, alla med fastighetsgränser, skogliga grunddata, trädhöjdsraster, skyddad natur samt trädslagsfördelning från NMD, Nationellt Marktäckedata.
Skogliga data Du kan lätt genomföra beräkningar och analyser för att få fram virkesvolym, grundyta, medeldiameter, huggningsklasser, utförda avverkningar, avverkningsanmälningar och avverkningsstatistik.
Analys Sök på en fastighet och få en snabb analys över de viktigaste skogliga parametrarna, såsom totalt virkesförråd och virkesförråd per hektar. Utöver volymer får du även reda på trädslagsfördelning, arealfördelning och grovt indelade huggningsklasser.
Skogsanalys2023-i-ram1
Vill du veta mer om Metria Skogsanalys?

Hör av dig till våra experter!

TOUCH
Anders Laestander Kundrådgivare

E-post: anders.laestander@metria.se

Telefon: 010-121 83 14

Anders Laestander Kundrådgivare
TOUCH
Fredrik Olsson Alvebro Produktledare

E-post: fredrik.olsson.alvebro@metria.se

Telefon: 010-121 87 66

Fredrik Olsson Alvebro Produktledare

Hör av dig till oss!

Vill du veta mer eller har du frågor? Kontakta oss gärna.