Skip to content
istock-1132660268-1192x670-1191x669

Vi kombinerar marknadsinformationsspecifik data med Metria

Metria marknadsinformation

Hur når du dina kunder och andra intressenter?

Hur hittar du på mest effektivt sätt nya kunder?
Vilka personer ska du rikta ditt nästa marknadserbjudande emot?

Metria har länge varit experter på fastighetsinformation, geodata och geografiska informationssystem (GIS). I en digital värld där processoptimering och effektiv informationshantering får allt större värde breddar vi på Metria nu våra leveranser till att innehålla fler typer av data. Som ett led i det arbetet stärker Metria sitt samarbete med ledande marknadsinformationsbolaget Marknadsinformation i Sverige AB.

Genom att kombinera marknadsinformationsspecifik data med analyserad data från Metria kan vi hitta nya kraftfulla parametrar att söka boende, fastigheter eller verksamheter med. Det kan till exempel röra sig om att identifiera fastigheter som löper högre risk för fuktskador, byggnader som ligger positionsmässigt fördelaktigt för montering av solceller, eller uppdaterad kontaktinformation, som fasta och mobila telefonnummer, till samtliga boende i flerfamiljshus (bostadsrätter).

istock-1180562750_2500pxl-2500x1405-1024x575

Den här datan inkluderar vi nu i flera av Metrias befintliga leveranser för att skapa mer värde för våra kunder. Alla är vinnare när tillförlitlig analyserad data används på rätt sätt.

Genom att nyttja Metria tjänster med visualisering på karta ges ytterligare möjlighet att arbeta med information på ett sätt som blir mer begripligt och skapar nya insikter. Har du ett informationsbehov? Hör av dig till oss så hittar vi en lösning.

hus

Analys

Kombination och analys av stora mängder data om klimatrelaterade risker.

manniska-1

Kunskap

Förståelse för hur enskilda fastigheter eller hela bestånd påverkas av klimatförändringar.

effektivitet

Flexibilitet

Analyser anpassade efter era verksamhetsbehov och framtidsscenarier.

Vill du veta mer om Metria marknadsinformation?

Hör av dig till våra experter!

TOUCH
Johan Hedman Key Account Manager

E-post: johan.hedman@metria.se 

Telefon: 010-121 84 46

Johan Hedman Key Account Manager
TOUCH
Ernest Komujuni Key Account Manager

E-post: ernest.komujuni@metria.se 

Telefon: 010-121 89 55

Ernest Komujuni Key Account Manager
TOUCH
Martin Hising Chef för Produkt- och Affärsutveckling

E-post: martin.hising@metria.se 

Telefon: 010-121 82 85

Martin Hising Chef för Produkt- och Affärsutveckling

Hör av dig till oss!

Vill du veta mer eller har du frågor? Kontakta oss gärna.