Skip to content
kalmar-sesverige-small_ratio-16x9_2169x1220-2000x1125

Geodata och kartor

kartnal-icon-1

Geodata för bättre och snabbare beslut

Organisationer, myndigheter och företag inom de flesta branscher fattar dagligen små och stora beslut baserade på geodata. Informationen kommer ofta i form av exempelvis karttjänster och bilder från Metria.

Att informationsförsörjningen är uppdaterad, relevant och kvalitetssäkrad kan gälla såväl liv som stora ekonomiska värden. Med eget, Sverigebaserat datacenter säkerställer vi såväl drift som kvalitet på en rad tjänster och produkter inom geodata och kartor.

TOUCH
Metria® Maps
Metria® Maps

Metria Maps är en snabb och stabil karttjänst som enkelt integreras i era verksamhetssystem. Användarna får tillgång till driftsäkra, uppdaterade och kvalitetssäkrade kartor, anpassade till vad ni behöver.

Läs mer
TOUCH
Metria® SeSverige
Metria® SeSverige

Metria SeSverige är en e-handelsportal där du snabbt och enkelt får leverans av kartor och bilder. Tjänsten innehåller ett brett utbud av ajourhållna kvalitetssäkrade raster- och vektorkartor, ortofoton, höjddata och terrängskuggningar.

Läs mer
TOUCH
Metria® Fastighetsrapport
Metria® Fastighetsrapport

Metria Fastighetsrapport ger dig information om en fastighet i form av: Adress, Läge, Areal, Lagfart, Inskrivningar, Rättigheter, Planer Bestämmelser och fornlämningar, Taxeringsuppgifter samt Andel i gemensamhetsanläggningar...

Läs mer
TOUCH
Metria® Markmodell
Metria® Markmodell

Metria Markmodell är ett grundpaket med data för dig som har behov av en markmodell med draperat ortofoto tillsammans med byggnader i 3D.

Läs mer
TOUCH
Metria geokodning
Metria geokodning

Det sägs att så mycket som 80 procent av alla data kan relateras till en geografisk position. Men många organisationer utnyttjar inte möjligheterna med positioner när de analyserar sina data.

Läs mer
TOUCH
Metria Fjärranalys och GIS
Metria Fjärranalys och GIS

Genom att skapa, analysera, förädla och visualisera geografiska data bidrar Metria med värdefull information till företag, kommuner och myndigheter. Geodata ökar förståelsen för viktiga samhällsfrågor och leder till smarta och välinformerade beslut för alla typer av verksamheter.

Se hela erbjudandet
GEODATA FRÅN METRIA

Tillförlitlig informationsförsörjning av alla slags geodata

Metria hanterar, vidareförädlar, kvalitetssäkrar och tillgängliggör dagligen stora mängder geodata från Lantmäteriet och andra leverantörer via vårt datacenter.

Effektiv hantering Via vårt datacenter levereras kontinuerligt stora mängder information till våra kunder, både som fysiska leveranser och i form av tjänster som integreras i systemlösningar. I datacentret har vi byggt upp och vidareutvecklat lagringsstrukturer, processer, datahanteringsrutiner och kod som syftar till att skapa en kvalitetssäkrad och effektiv hantering av geodata. Allt för att hålla en hög kvalitetsnivå i leverans till våra kunder. Vi jobbar även aktivt med att följa standards inom området.
Hög tillgänglighet och kvalitet En stor del av en organisations konkurrenskraft ligger i tillgången till rätt information, med rätt kvalitet, i rätt tid. För att säkerställa en kontinuerlig leverans har Metria utvecklat en stabil infrastruktur med hög förmåga att hantera störningar och leverera tjänster som kan växa med användarnas behov. Med väldokumenterade och standardiserade leveransprocesser säkerställs driften och minimeras risken för fel. Processen kan även omfatta bearbetning, kombinationer av olika datakällor samt förädling. Med egna lokaler i Sverige garanterar vi den fysiska säkerheten både för utveckling och drift. Alla medarbetare är baserade i Sverige och vid behov erbjuder vi skyddsklassade medarbetare och lokaler. I driftmiljön finns multipla skyddslager i form av säkra brandväggar för nätverk och applikationslager. Vi säkerställer kontinuitet genom redundanta datacenter och backuphantering. I datacentret hanterar vi även kunders information på ett säkert sätt.
Experter på geodata Vi är specialister inom bland annat geodata, GIS - och fjärranalys samt IT-utveckling. Med vår kombinerade kompetens kan vi erbjuda helhetslösningar för er geodatahantering med målet att säkerställa maximal nytta och effekt av geoinformation i verksamheten. Lösningarna baseras alltid på en analys av era behov som normalt är en kombination av öppna geodata, kommersiellt tillgänglig geodata, våra egenproducerade analysskikt och er verksamhetsdata.
ISO-certifierade inom informationssäkerhet Metria arbetar systematiskt för att upprätthålla god kvalitet, informationssäkerhet och hållbarhet. Vi är certifierade enligt ISO 9001; kvalitet, ISO 27001; informationssäkerhet och ISO 14001; miljö.
Öppna data

Metria har lång erfarenhet och djup kunskap om både geospatial data och jordobservation och miljö och erbjuder en mängd lösningar och tjänster på området. Vi har även utökat vårt kunnande vad gäller företag och företagsägande och kan nu erbjuda en ännu bredare portfölj och unika analyser. Vi hjälper dig med att kvalitetssäkra, analysera och paketera data i användbara lösningar för att underlätta för er att nå era mål.

Vi vill gärna ha en dialog med dig vad öppna data innebär för dig och vad vi tillsammans kan göra för att maximera möjligheterna för dig och din verksamhet.

istock-1172941079-1254x705-1024x576
Vill du veta mer?

Kontakta våra experter

TOUCH
Lena Lüning Produktledare geografisk information

E-post: lena.luning@metria.se

Telefon: 010-121 85 42

Lena Lüning Produktledare geografisk information
TOUCH
Sara Dahlén Account Manager

E-post: Sara.dahlen@metria.se

Telefon: 010-121 83 26

Sara Dahlén Account Manager

Hör av dig till oss!

Vill du veta mer eller har frågor? Kontakta oss gärna.