Skip to content
iStock-1089222846_150dpi

Verksamhetsstöd, affärsinformation och marknadsinformation

Metria affärsinformation

Verksamhetsstöd, affärsinformation och marknadsinformation

Uppdaterad data på Sveriges företag och personer - i Sverige finns cirka 3,4 miljoner fastigheter. Det innebär att det också finns cirka 3,4 miljoner fysiska och juridiska fastighetsägare, och vi har information om alla dessa. Dessutom har vi verksamhetsstöd, information om klimatrisker, företags- och persondata samt relaterad marknadsinformation.

Genom att kunna leverera olika typer av data och analyser kan vi hjälpa våra kunder att optimera sina processer och skapa tryggare beslutsunderlag, så att de i sin tur kan erbjuda sina kunder smidigare kundresor och nya produkter – för att nämna några fördelar.

iStock-1089222846_150dpi

Alla är vinnare när tillförlitlig analyserad data används på rätt sätt.

Vår styrka ligger i att kombinera olika typer av data som kunden tidigare inte haft access till eller behövt leta upp utanför befintliga digitala verksamhetsprocesser.

  • Fastighetsinformation kompletteras med statistisk värdering och identifiering av analyserade klimatrisker
  • Vid fastighetsinformation som en del i en bolåneprocess. Att kunna erbjuda exempelvis energiklass samt liknande information för att bedöma om kunden kvalificerar sig för ett grönt bolån
  • En samrådsprocess kompletteras med identifiering av vilka fysiska och juridiska personer inklusive befattningshavare att kontakta samt epost och telefonnummer till berörda personer
  • Vid insamling av skoglig information få information såsom bolagsstatus och bokslutsdata på juridiska ägare
Geodata

Metria har länge varit experter

Metria har länge varit experter på fastighetsinformation, geodata och geografiska informationssystem (GIS). I en digital värld där processoptimering och effektiv informationshantering får allt större värde breddar vi på Metria nu våra leveranser till att innehålla fler typer av data.

Genom att nyttja Metria tjänster med visualisering på karta ges ytterligare möjlighet att arbeta med information på ett sätt som blir mer begripligt och skapar nya insikter.

hus

Analys

Kombination och analys av stora mängder data om klimatrelaterade risker.

manniska-1

Kunskap

Förståelse för hur enskilda fastigheter eller hela bestånd påverkas av klimatförändringar.

effektivitet

Flexibilitet

Analyser anpassade efter era verksamhetsbehov och framtidsscenarier.

Vill du veta mer om Metria affärsinformation?

Hör av dig till våra experter!

TOUCH
Johan Hedman Key Account Manager

E-post: johan.hedman@metria.se 

Telefon: 010-121 84 46

Johan Hedman Key Account Manager
TOUCH
Ernest Komujuni Key Account Manager

E-post: ernest.komujuni@metria.se 

Telefon: 010-121 89 55

Ernest Komujuni Key Account Manager
TOUCH
Martin Hising Chef för Produkt- och Affärsutveckling på Metria

E-post: martin.hising@metria.se 

Telefon: 010-121 82 85

Martin Hising Chef för Produkt- och Affärsutveckling på Metria

Hör av dig till oss!

Vill du veta mer eller har du frågor? Kontakta oss gärna.