Skip to content
miljo-1788x1005-1500x843

Vi erbjuder geografisk information

för affärsnytta och samhällsutveckling
Analys och rådgivning

Omvandla data till kunskap

Många branscher påverkas av förhållanden i naturen. Var bygga 5G-master mest effektivt? Var ska skogen gallras? Vilka områden hotas av stigande vattennivåer? Hur säkra populationen av vildbin? Ur stora mängder geografisk information tar vi fram den som behövs eller skapar den som inte finns, analyserar och sammanställer för att din organisation ska fatta smartare, grönare och säkrare beslut.
Fastighet och bostad

Dagsaktuell fastighetsinformation

I Sverige finns ca 3,4 miljoner fastigheter. Information om samtliga finns registrerade i Fastighetsregistret där det bland annat finns uppgifter om fastighetsbeteckning, adresser, fastighetsägare, köpeskilling, taxeringsvärden, areal, koordinater, byggnader, inteckningar och servitut.
Våra tjänster ger er tillgång till uppdaterad, kvalitetssäkrad information från fastighetsregistret – 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan. Leveransen är flexibel och kan anpassas efter de behov, arbetssätt och system ni har i er organisation.
Geodata och kartor

Geodata för bättre beslut

Organisationer, myndigheter och företag inom de flesta branscher fattar dagligen små och stora beslut baserade på geodata. Informationen kommer ofta i form av exempelvis karttjänster och bilder från Metria.

Att informationsförsörjningen är uppdaterad, relevant och kvalitetssäkrad kan gälla såväl liv som stora ekonomiska värden. Med eget, Sverigebaserat datacenter, säkerställer vi såväl drift som kvalitet på en rad tjänster och produkter inom geodata och kartor.

Metria Maps | Metria Markmodell | Metria Fastighetsrapport | Metria SeSverige | Metria geokodning | Metria fjärranalys och GIS

Verksamhetssystem

Säkra konkurrenskraften med geodata i digitala tjänster

Att visualisera, kartlägga och analysera geodata systematiskt är en hjälp för att fatta mer underbyggda beslut och få en djupare förståelse för verksamheten.

Med system och lösningar som digitaliserar, effektiviserar och gör värdefull information tillgänglig i organisationen säkerställs den konkurrenskraft som krävs idag och imorgon.

Alla våra tjänster

TOUCH
Metria affärsinformation
Metria affärsinformation

Uppdaterad data på Sveriges företag och personer - i Sverige finns cirka 3,4 miljoner fastigheter. Det innebär att det också finns cirka 3,4 miljoner fysiska...

Läs mer
TOUCH
Metria® Klimatindex Fastighet
Metria® Klimatindex Fastighet

Ett förändrat klimat påverkar riskbilden för klimatrelaterade händelser i samhället, bland annat genom en ökad frekvens av extremväder. Med geografisk information kan vi räkna ut...

Läs mer
TOUCH
Metria® Markkoll
Metria® Markkoll

Markfrågan är central när nya nät ska byggas. Om ni idag hanterar processen manuellt och i olika system har du antagligen upplevt att det tar lång tid och att det är svårt att få allt rätt från start...

Läs mer
TOUCH
Metria® Skogsanalys
Metria® Skogsanalys

Metria Skogsanalys samlar all nödvändig information i en enkel och intuitiv webbtjänst för analyser av skogliga data. Med aktuella och faktabaserade underlag blir värdering av skogs- eller lantbruksfastigheter mer exakt.

Läs mer
TOUCH
Metria® Timmerwebb
Metria® Timmerwebb

Timmerweb är framtaget för dig som jobbar i skogsbranschen och vill minska administrationen men samtidigt hålla dig uppdaterad om det senaste i skogliga frågor...

Läs mer
TOUCH
Metria® Maps
Metria® Maps

Metria Maps är en snabb och stabil karttjänst som enkelt integreras i era verksamhetssystem. Användarna får tillgång till driftsäkra, uppdaterade och kvalitetssäkrade kartor, anpassade till vad ni behöver.

Läs mer
TOUCH
Metria® SeSverige
Metria® SeSverige

Metria SeSverige är en e-handelsportal där du snabbt och enkelt får leverans av kartor och bilder. Tjänsten innehåller ett brett utbud av ajourhållna kvalitetssäkrade raster- och vektorkartor, ortofoton, höjddata och terrängskuggningar.

Läs mer
TOUCH
Metria bostadsvärdering
Metria bostadsvärdering

Behöver du veta vad fastigheten eller bostaden är värd, på riktigt? Vi levererar objektsvärderingar eller stockvärderingar av alla Sveriges småhus och bostadsrätter.

Läs mer
TOUCH
Metria marknadsinformation
Metria marknadsinformation

Hur hittar du på mest effektivt sätt nya kunder? Vilka personer ska du rikta ditt nästa marknadserbjudande emot?Metria har länge varit experter på fastighetsinformation, geodata och...

Läs mer
TOUCH
Metria samråd och affärsinformation
Metria samråd och affärsinformation

Redan idag kan vi leverera pålitlig och uppdaterad information om samtliga berörda parter i en samrådsprocess, med ytterligare planerad utveckling av stöd...

Läs mer
TOUCH
Metria® FastighetSök
Metria® FastighetSök

Fastighetsinformation är affärskritiskt för många verksamheter, såväl privata som offentliga. Genom Metria FastighetSök har ni ständig tillgång till uppdaterad, kvalitetssäkrad information från fastighetsregistret samt andra källor.

Läs mer
TOUCH
Metria fjärranalys och GIS
Metria fjärranalys och GIS

Genom att skapa, analysera, förädla och visualisera geografiska data bidrar Metria med värdefull information till företag, kommuner och myndigheter.

Läs mer
TOUCH
Metria® Fastighetsrapport
Metria® Fastighetsrapport

Metria Fastighetsrapport ger dig information om en fastighet i form av: Adress, Läge, Areal, Lagfart, Inskrivningar, Rättigheter, Planer Bestämmelser och fornlämningar, Taxeringsuppgifter samt Andel i gemensamhetsanläggningar...

Läs mer
TOUCH
Metria geokodning
Metria geokodning

Det sägs att så mycket som 80 procent av alla data kan relateras till en geografisk position. Men många organisationer utnyttjar inte möjligheterna med positioner när de analyserar sina data.

Läs mer
TOUCH
Metria företagsinformation
Metria företagsinformation

Tack vare utökat samarbete med kreditinformationsbolaget Syna har vi nu möjlighet att inkludera stora mängder företagsinformation i våra befintliga produkter och leveranser. Resultatet av samarbetet...

Läs mer
TOUCH
Metria® GeoVis
Metria® GeoVis

Metria GeoVis är en webbtjänst för att lätt tillgängliggöra och visualisera information om din verksamhet i en digital karta. Tjänsten innehåller aktuella bakgrundskartor för hela Sverige...

Läs mer
TOUCH
Metria® Miljökoll
Metria® Miljökoll

Metria Miljökoll är ett digitalt stöd för att samla in, granska, validera och rapportera miljödata. Tjänsten är utvecklad för att stödja genomförande och uppföljning av kontrollprogram i syfte att följa upp miljöpåverkan.

Läs mer
TOUCH
Metria® Fastighetsuttag
Metria® Fastighetsuttag

Behöver du information om flera fastigheter? Metria Fastighetsuttag är en tjänst för dig som behöver information om flera fastigheter inom ett visst område.

Läs mer
TOUCH
Metria® Klimatanalys
Metria® Klimatanalys

Inom Metria är vi experter på fastighetsinformation och geografisk data – med vårt utökade affärsinformationserbjudande kan vi kombinera fastighetsvärderingar med analyserade klimatfaktorer...

Läs mer
TOUCH
Metria® Markmodell
Metria® Markmodell

Metria Markmodell är ett grundpaket med data för dig som har behov av en markmodell med draperat ortofoto tillsammans med byggnader i 3D.

Läs mer
TOUCH
Metria® Kartskikt Företag
Metria® Kartskikt Företag

Metria Kartskikt Företag är ett unikt kartlager där Metria har geokodat och koordinatsatt samtliga arbetsplatser i Sverige. 

Läs mer

Hör av dig till oss!

Vi vill gärna ha en dialog med dig, fyll i kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig inom kort.