Skip to content
hallbart-skogsbruk-large

Skog

Geodata bidrar till bättre insikter för den skogliga planeringen

För att bedriva en aktiv och effektiv skogsskötsel behövs tillförlitliga beslutsunderlag som visar var insatser ger bäst effekt

Idag finns stora mängder geografiska data – geodata – som ökar kunskapen om hela den skogliga planeringen. De stöttar alla typer av beslut, från skötsel med hänsyn till ekosystemet till planering av råvaruförsörjningen och att ta fram finansiella nyckeltal. Vi hjälper många skogsbolag och större skogsägare med vår expertis inom att skapa, analysera, förädla och visualisera geodata. Med hjälp av artificiell intelligens (AI) och fjärranalys omvandlas de stora datamängderna till värdefulla insikter.

Vi har utökat vårt samarbete med kreditinformationsbolaget Syna som ett led i Metrias pågående breddning av informationsmängder och har därmed möjlighet att inkludera stora mängder företagsinformation i våra befintliga produkter och leveranser. För dig som kund innebär det att vi kan tillhandahålla en större del av ert informationsbehov för att smidigare och billigare kunna fatta rätt beslut på välinformerade grunder.

Behöver du till exempel veta vilka företag som är verksamma inom ett visst område, eller på en specifik fastighet, samt hämta kontaktuppgifter till företagen (eller privatpersoner) så hjälper vi gärna till med både områdesuttag samt styckevisa anrop per fastighet. Det kan till exempel handla om att identifiera sakägare inom ett visst område/projekt. Har man ett återkommande behov att få en bild av företagsverksamhet i olika områden rekommenderar vi vårt kommande företagskartskikt levererat i vår karttjänst Metria Maps.

Nyfiken på att veta mer?

Vi tar gärna en dialog om hur vi kan hjälpa er att skapa rätt underlag för bättre beslut. 
TOUCH
Fredrik Olsson Alvebro Produktledare

E-post:

fredrik.olsson.alvebro@metria.se

Telefon: 

010-121 87 66

Fredrik Olsson Alvebro Produktledare