Skip to content
iStock-1056401802

Energi

Vi effektiviserar elnätsutbyggnaden

Vi hjälper dig fatta smartare, säkrare och grönare beslut

För att Sverige ska nå sina mål med elektrifiering av samhället behöver vi ställa stora krav på en effektiv utbyggnadsprocess och obrutna digitala kedjor. Geografisk information är en kärnkomponent i alla delar av processen, från utredning, tillstånd och projektering, till beredning, utförande och förvaltning.

Metria erbjuder ett brett utbud av GIS-tjänster som försörjer energibolag med kartor och fastighetsinformation för integrering i andra verksamhetssystem. Metria Maps och FastighetSök är en av våra mest använda karttjänster. Metria Markkoll är en portfölj med färdiga IT-tjänster som ger stöd till handläggare och beslutsfattare i allt som berör markfrågor. Vi är dessutom experter inom GIS-analyser, fjärranalys, geodata samt fastighets- och affärsinformation. och utför konsultuppdrag inom samtliga dessa områden.

 

En kombination av bransch- och geodatakunskap

Vi stöttar en rad organisationer och myndigheter med branschanpassade analyser av stora mängder geografiska data. Resultatet är detaljerade beslutsunderlag av hög kvalitet. Kunder inom telekom- och energisektorerna använder geodataanalyser för att optimera utbyggnaden av nya nät och effektivisera drift och underhåll av existerande nät.

 
Effektiv utbyggnadsprocess och obrutna digitala kedjor ställer krav på uppdaterad geografisk data

För att Sverige ska nå sina mål med elektrifiering av samhället behöver vi ställa stora krav på en effektiv utbyggnadsprocess och obrutna digitala kedjor. Det ställer också stora krav på såväl korrekt som uppdaterad geografisk data samt flertalet andra informationsområden såsom fastighet, företag och marknadsinformation, av pålitlig kvalité i smidigt accessbara format.

 

Metria kan nu inkludera stora mängder företagsinformation i våra befintliga produkter och leveranser

Vi har utökat vårt samarbete med kreditinformationsbolaget Syna som ett led i Metrias pågående breddning av informationsmängder och har därmed möjlighet att inkludera stora mängder företagsinformation i våra befintliga produkter och leveranser. För dig som kund innebär det att vi kan tillhandahålla en större del av ert informationsbehov för att smidigare och billigare kunna fatta rätt beslut på välinformerade grunder.

Behöver du till exempel veta vilka företag som är verksamma inom ett visst område, eller på en specifik fastighet, samt hämta kontaktuppgifter till företagen (eller privatpersoner) så hjälper vi gärna till med både områdesuttag samt styckevisa anrop per fastighet. Det kan till exempel handla om att identifiera sakägare inom ett visst område eller projekt. Har man ett återkommande behov att få en bild av företagsverksamhet i olika områden rekommenderar vi vårt kommande företagskartskikt levererat i vår karttjänst Metria Maps.

Tjänster anpassade för din verksamhet

Läs mer
Geodata och kartor

Organisationer, myndigheter och företag inom de flesta branscher fattar dagligen små och stora beslut baserade på geodata. Informationen kommer ofta i form av exempelvis karttjänster och bilder från Metria.

Läs mer
Läs mer
Metria Markkoll

Markfrågan är central när nya nät ska byggas. Om ni idag hanterar processen manuellt och i olika system har du antagligen upplevt att det tar lång tid och att det är svårt att få allt rätt från start. Med Metria Markkoll effektiviseras stora delar i kedjan från idé och projektering till samråd, beredning, markåtkomst och förvaltning.

Läs mer
Läs mer
Fastighetsinformation

Våra tjänster ger er tillgång till uppdaterad, kvalitetssäkrad information från fastighetsregistret – 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan. Leveransen är flexibel och kan anpassas efter de behov, arbetssätt och system ni har.

Läs mer
Läs mer
Analys och rådgivning

Genom att samla in, skapa, analysera, förädla och visualisera geodata hjälper vi organisationer att fatta välgrundade och hållbara beslut om investeringar, exploateringar, naturskydd och mycket mer. Vi hjälper er också med strategier för behovet av geodata i organisationen.

Läs mer
Läs mer
Verksamhetssystem

Att visualisera, kartlägga och analysera geodata systematiskt är en hjälp för att fatta mer underbyggda beslut och få en djupare förståelse för verksamheten. Med system och lösningar som digitaliserar, effektiviserar och gör värdefull information tillgänglig i organisationen säkerställs den konkurrenskraft som krävs idag och imorgon.

Läs mer
Läs mer
Klimatindex Fastighet

Ett förändrat klimat påverkar riskbilden för klimatrelaterade händelser i samhället, bland annat genom en ökad frekvens av extremväder. Med geografisk information kan vi räkna ut var riskerna är som störst och hur dessa områden kommer att påverkas vid händelser som kust- och vattendragsöversvämning, skyfall, brand och erosion.

Läs mer

Nyfiken på att veta mer?

Vi tar gärna en dialog om hur vi kan hjälpa er att skapa rätt underlag för bättre beslut. 
TOUCH
André Öberg Produktledare

E-post: 

andre.oberg@metria.se

Telefon: 

010-121 84 19

André Öberg Produktledare
TOUCH
Daniel Fredriksson Segmentsansvarig Energi

E-post:

daniel.fredriksson@metria.se

Telefon: 

010-121 84 33

Daniel Fredriksson Segmentsansvarig Energi