Solenergin är het i Sverige

Solkartan

I Sverige lönar det sig att satsa på solenergi, som är en av de bästa energikällorna. Den är ren, förnybar och nästintill outtömlig. För att förenkla användandet av solenergi har Metria utvecklat Solkartan.

Solkartan är en tjänst som främst riktas mot kommuner och energibolag.
Tjänsten levereras som en visuell kartbild som med en färgklassificering visar var de bästa förutsättningarna för installation av solpaneler finns. Den kan enkelt integreras på till exempel en webbplats

Detaljer

Solkartan levereras som en webbtjänst, en visuell kartbild med en tydlig färgklassificering, som visar potentiellt bra tak för solpaneler.

Genom att klicka på ett hustak kan effekten beräknas för just den byggnaden, beroende på hur stor del av taket som klassats som lämplig för solpaneler och typ av solpanel man valt. Svaret presenteras som en rapport direkt i webbtjänsten.

Webbtjänst
Idag säljs Solkartan som en Leaflet*karttjänst med drift hos Metria och nås via Metrias domän, www.solkartor.se. Tjänsten kan också integreras  direkt i kundens system (webbplats).

Kostnadsberäkning
Genom ett klicka i kartan på ett hus beräknas energibesparingarna med ett Java-skript. Svaret presenteras i en webbrapport.

Indata
Solkartan bygger på höjddata, där man beräknat taklutningar och solinstrålningsvinklar, kombinerat med medelsolsinstrålningsdata från SMHI. Byggnadsgeometrier behövs också som indata.

*Leaflet-bygger på ”open source” och är i princip ett javascript-bibliotek för interaktiva kartor, som mycket enkelt möjliggör visualisering av webbaserade kartor.