Uppdrag nybyggnadskarta

I samband med att du ansöker om bygglov, så behöver du ibland även en Nybyggnadskarta. Underlaget hjälper bygglovshandläggaren att fatta beslut om din tomt och det hus du väljer. Vi på Metria ser till att din Nybyggnadskarta omfattar alla parametrar du behöver i form höjder, vägar, brunnar mm.

Detta är en intresseanmälan. Vi kommer att lämna uppgift om pris och leveransdatum inför en slutgiltig beställning.

  • Kontaktuppgifter

    Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så att vi kan återkoppla på din förfrågan.
  • Plats för uppdraget

    Ange nedan vilken fastighet som uppdraget ska utföras på.

Kommersiella villkor

Nedanstående villkor tillämpas på uppdrag nybyggnadskarta som utförs av Metria AB på uppdrag av Beställaren.

Tillämpliga standardvillkor

På uppdraget tillämpas Allmänna Bestämmelser ABK09 (för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet), ABK09, med nedanstående tillägg och justeringar. Beställaren bekräftar genom sin beställning att ABK09 ska vara tillämpliga på det beställda uppdraget.

Metrias sammanlagda skadeståndsskyldighet för uppdraget ska, med ändring av vad som framgår av ABK09, vara begränsat till ett belopp motsvarande den ersättning Beställaren erlägger till Metria för uppdraget.

ABK09 kan införskaffas från Svensk Byggtjänst, hemsida www.byggtjanst.se.