Uppdrag lägeskontroll eller lägesbesiktning

En del kommuner kräver kontroll över att huset har byggts enlighet med bygglovet. Då krävs en Lägeskontroll eller Lägesbesiktning. Det kan vi på Metria hjälpa dig med. Efter genomförd mätning levereras en karta på den inmätta byggnaden/tillbyggnaden.

Detta är en intresseanmälan. Vi kommer att lämna uppgift om pris och leveransdatum inför en slutgiltig beställning.

  • Kontaktuppgifter

    Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så att vi kan återkoppla på din förfrågan.
  • Plats för uppdraget

    Ange nedan vilken fastighet som uppdraget ska utföras på.

Kommersiella villkor

Nedanstående villkor tillämpas på uppdrag lägeskontroll/lägesbesiktning som utförs av Metria AB på uppdrag av Beställaren.

Tillämpliga standardvillkor

På uppdraget tillämpas Allmänna Bestämmelser ABK09 (för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet), ABK09, med nedanstående tillägg och justeringar. Beställaren bekräftar genom sin beställning att ABK09 ska vara tillämpliga på det beställda uppdraget.

Metrias sammanlagda skadeståndsskyldighet för uppdraget ska, med ändring av vad som framgår av ABK09, vara begränsat till ett belopp motsvarande den ersättning Beställaren erlägger till Metria för uppdraget.

ABK09 kan införskaffas från Svensk Byggtjänst, hemsida www.byggtjanst.se.