Uppdrag lägeskontroll eller lägesbesiktning

En del kommuner kräver kontroll över att huset har byggts enlighet med bygglovet. Då krävs en Lägeskontroll eller Lägesbesiktning. Det kan vi på Metria hjälpa dig med. Efter genomförd mätning levereras en karta på den inmätta byggnaden/tillbyggnaden.

Detta är en intresseanmälan. Vi kommer att lämna uppgift om pris och leveransdatum inför en slutgiltig beställning.

1 Beställare
2 Logistik
3 Fakturering

Kommersiella villkor

Nedanstående villkor tillämpas på uppdrag husutsättning som utförs av Metria AB på uppdrag av Beställaren.

Tillämpliga standardvillkor

På uppdraget tillämpas Allmänna Bestämmelser ABK09 (för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet), ABK09, med nedanstående tillägg och justeringar. ABK09 kan införskaffas från Svensk Byggtjänst, hemsida www.byggtjanst.se, tel 08 – 457 10 00 (kundtjänst). Beställaren bekräftar genom sin beställning att ifrågavarande standardvillkor är vedertagna på den svenska marknaden för tjänster som motsvarar den gjorda beställningen samt att villkoren ska vara tillämpliga på det beställda uppdraget.

Begränsningar och avgränsningar vad gäller Metrias skadeståndsskyldighet gäller enligt ABK09.