Uppdrag gränsvisning

Behöver du hjälp med att mäta ut din tomtgräns, eller är osäker på var tomgränsen går. Då kan vi på Metria hjälpa dig. Vi kan undersöka i arkiven för att se om det är möjligt att hitta just din tomtgräns och även gränsrör.

Detta är en intresseanmälan. Vi kommer att lämna uppgift om pris och leveransdatum inför en slutgiltig beställning.

1 Beställare
2 Logistik
3 Fakturering

Kommersiella villkor

Nedanstående villkor tillämpas på uppdrag husutsättning som utförs av Metria AB på uppdrag av Beställaren.

Tillämpliga standardvillkor

På uppdraget tillämpas Allmänna Bestämmelser ABK09 (för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet), ABK09, med nedanstående tillägg och justeringar. ABK09 kan införskaffas från Svensk Byggtjänst, hemsida www.byggtjanst.se, tel 08 – 457 10 00 (kundtjänst). Beställaren bekräftar genom sin beställning att ifrågavarande standardvillkor är vedertagna på den svenska marknaden för tjänster som motsvarar den gjorda beställningen samt att villkoren ska vara tillämpliga på det beställda uppdraget.

Begränsningar och avgränsningar vad gäller Metrias skadeståndsskyldighet gäller enligt ABK09.