Uppdrag gränsvisning

Behöver du hjälp med att mäta ut din tomtgräns, eller är osäker på var tomgränsen går. Då kan vi på Metria hjälpa dig. Vi kan undersöka i arkiven för att se om det är möjligt att hitta just din tomtgräns och även gränsrör.

Detta är en intresseanmälan. Vi kommer att lämna uppgift om pris och leveransdatum inför en slutgiltig beställning.

  • Kontaktuppgifter

    Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så att vi kan återkoppla på din förfrågan.
  • Plats för uppdraget

    Ange nedan vilken fastighet som uppdraget ska utföras på.

Kommersiella villkor

Nedanstående villkor tillämpas på uppdrag gränsvisning som utförs av Metria AB på uppdrag av Beställaren.

Tillämpliga standardvillkor

På uppdraget tillämpas Allmänna Bestämmelser ABK09 (för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet), ABK09, med nedanstående tillägg och justeringar. Beställaren bekräftar genom sin beställning att ABK09 ska vara tillämpliga på det beställda uppdraget.

Metrias sammanlagda skadeståndsskyldighet för uppdraget ska, med ändring av vad som framgår av ABK09, vara begränsat till ett belopp motsvarande den ersättning Beställaren erlägger till Metria för uppdraget.

ABK09 kan införskaffas från Svensk Byggtjänst, hemsida www.byggtjanst.se.