Hitta nya samband och lösningar

Samhällsplanering

Vår mångåriga erfarenhet gör det möjligt för oss att erbjuda dig ett brett utbud av tjänster inom samhällsplanering. Från översiktsplaner och fördjupningar till planutredningar och detaljplaner. Vi tror inte att det finns en standardlösning som passar alla.

Vi är flexibla och arbetar i nära kontakt med dig som kund, och vi jobbar alltid utifrån dina önskemål vad gäller upplägg, programvaror, arbetssätt och kommunikation. Våra uppdragsgivare är såväl kommuner och myndigheter som företag, organisationer och privatpersoner.

Utöver uppdrag som fristående konsult kan vi även gå in och erbjuda stöd i olika sammanhang. Exempelvis vid större projekt, framtagande av exploateringsavtal eller som stöd för kommunens egen planavdelning.

Vi kan hjälpa dig med detaljplanering:

 • Planutredningar
 • Program och planhandlingar
 • Illustrationer
 • Medborgardialoger
 • Behovsbedömningar
 • Miljökonsekvensbeskrivningar

Och med analyser, utredningar och gestaltning:

 • Fastighetsförteckningar
 • GIS-analyser
 • 3D-visualiseringar och modeller
 • Landskaps- och ortsanalyser
 • Stadsanalyser
 • Volymstudier
 • Idéskisser och visionsarbete
 • Gestaltningsprogram
 • Kartillustrationer
 • Skyfallskarteringar