Metria Skogskoll

Vi bygger nästa generations appar för skogsnäringen

Metria utvecklar nu en helt ny produktfamilj som ska stötta skogsindustrin i den skogliga processen. De första apparna som släpps ska förse skogsägare, virkesinköpare och skogliga entreprenörer med tillförlitlig information genom hela processen.

– Fältapparna ger ett smidigt digitalt stöd genom hela processen där alla parter får den information de behöver, säger Jacob Mörner, affärsansvarig för Skog inom Metria och fortsätter: Dessutom förbättrar den kommunikationen mellan skogsägare och skogsbolag.

I fältapparna får användaren tillgång till dynamiska, uppdaterade kartor genom hela processen. Tjänsten visar olika typer av kartor beroende på användarens behov. Det kan t ex vara ett kartskikt som visualiserar gallringsbehov, framtaget med hjälp av AI och baserad på laser- och satellitdata.

– Apparna är utvecklad i nära samarbete med två större skogsbolag. Deras kunskap i kombination med vår branschkännedom och kompetens inom både analys och utveckling av IT-lösningar ger oss mycket bra förutsättningar att utveckla en produktfamilj som stöttar skogsbolagen i effektiviseringen av sina processer, säger Jonny Siikavaara Produktledare på Metria.

Lanseringen av fältapparna planeras till Q1 2021. De kommer att finnas tillgänglig för både Android och iOS.

Vill du veta mer?

Kontakta gärna någon av oss!

Jacob Mörner
Segmentsansvarig Skog
Jonny Siikavaara
Produktledare