En effektiv IT-lösning för värdering av skog- och lantbruksfastigheter

Metria Skogsanalys

Metria Skogsanalys är en IT-lösning med en enkel applikation, tydliga bakgrundskartor och relevanta kartlager. Tjänsten gör det enkelt att söka fastighet eller adress genom kopplingen till Metria FastighetSök.
Inga installationer krävs – utan tjänsten kan användas direkt.

Tjänsten är anpassad för dig som till exempel arbetar med kreditbedömningar vid ansökan om lån, vid försäkringar av skogsfastigheter för att sätta rätt premie eller vid skadeärenden. Verktyget hjälper dig även att spara tid och minska administrationen.

Så här fungerar det

  • Sök fram en fastighet och få en snabb analys över de viktigaste skogliga parametrarna, såsom totalt virkesförråd och virkesförråd per hektar.
  • Utöver volymer så får du även trädslagsfördelning, arealfördelning och grovt indelade huggningsklasser genom information från Nationellt Marktäckedata och skogliga grunddata.
  • I kartvyn över fastigheter så går det att välja olika kartskikt och informationslager vilket ger automatiserade mätningar. Därmed får du tillförlitliga värden i analysen.

Exempel på karttjänster och beräkningstjänster som ingår i Metria Skogsanalys:

  • Ortofoton
  • Utförda avverkningar och avverkningsanmälningar
  • Skyddade områden
  • Skogliga grunddata
  • Huggningsklasser
  • Avverkningsstatistik
  • Bakgrundskarta med fastighetsgränser

 

Johan Hedman
Segmentsansvarig Bank & Försäkring 073-8106425 johan.hedman@metria.se