Enklare lösning vid värdering av skogs och lantbruksfastigheter

Metria Skogsanalys

Att värdera en skogsbruksfastighet kräver kunskap, erfarenhet och hög kännedom om den lokala marknaden. Vår egenutvecklade produkt Metria Skogsanalys ger rätt information på ett enkelt sätt.

Bedömningen av skogs- och lantbruksfastigheter görs ofta av fastighetsvärderare. I de flesta fall använder de olika typer av information för att skaffa kunskap om den aktuella fastigheten.Genom ett lättanvänt gränssnitt kan värderaren analysera och få insikter om skogen på den aktuella fastigheten.

Enkelt, snabbt och korrekt

Värderaren får snabbt fram information om den totala volymen på virkesförrådet, trädslagsfördelning, huggningsklasser och skogliga grunddata.

Gustav Friberg, expert på skoglig information på Metria berättar mer om fördelarna.
En stor del av värderingarna idag görs manuellt med hjälp av papperskartor och informationsinhämtning från många olika informationskällor. Att arbeta med en datadriven analys höjer kvaliteten på värderingen. Det minskar risken för den som ska sälja eller belåna fastigheten. Dessutom spar det mycket tid och minskar risken för över- eller undervärdering av fastigheten.

Så här fungerar det

  • Sök fram en fastighet och få en snabb analys över de viktigaste skogliga parametrarna, såsom totalt virkesförråd och virkesförråd per hektar.
  • Utöver volymer så får du även trädslagsfördelning, arealfördelning och grovt indelade huggningsklasser genom information från Nationellt Marktäckedata och skogliga grunddata.
  • I kartvyn över fastigheter så går det att välja olika kartskikt och informationslager vilket ger automatiserade mätningar. Därmed får du tillförlitliga värden i analysen.

Exempel på karttjänster och beräkningstjänster som ingår i Metria Skogsanalys:

  • Ortofoton
  • Utförda avverkningar och avverkningsanmälningar
  • Skyddade områden
  • Skogliga grunddata
  • Huggningsklasser
  • Avverkningsstatistik
  • Bakgrundskarta med fastighetsgränser

 

Johan Hedman
Segmentsansvarig Bank & Försäkring 073-8106425 johan.hedman@metria.se