METRIA

Skogsanalys

Minimerar felkällorna när du värderar skogs- och lantbruksfastigheter

Aktuell fakta på ett och samma ställe

Att värdera en skogsbruksfastighet kräver kunskap, erfarenhet och hög kännedom om den lokala marknaden. En korrekt värdering är av stor betydelse inför ett generationsskifte, upplösning av samägande, köp eller belåning.

Höjer kvalitén på värderingen

En stor del av värderingarna görs idag manuellt med hjälp av papperskartor och informationsinhämtning från många olika informationskällor. Informationsinhämtningen inför en värdering är ofta en manuell process där fastighetsvärderaren söker information i många olika ställen, ofta är kartorna analoga och stor risk för felaktiga antaganden finns.

Att arbeta med en datadriven analys höjer kvaliteten på värderingen,  spar  mycket tid och minskar risken för över- eller undervärdering av fastigheten. Detta minskar i sin tur risken för den som ska sälja eller belåna fastigheten.

Metria Skogsanalys

  • Är en enkel intuitiv webbtjänst för analyser av skogliga data. Inga installationer krävs.
  • Samlar tillförlitliga skogliga data i en tjänst.
  • Sparar tid och administration vid  informationsinhämtning inför värdering av skog.
  • Ger faktabaserade beslutsunderlag som tas fram på samma sätt varje gång.
  • Minskar er och fastighetsägarens risk.

Analys av värdet på skogen

Nyfiken på att veta mer?

Vi tar gärna en dialog med dig om hur Metria Skogsanalys kan hjälpa din organisation att värdera skogsfastigheter.

Jacob Mörner
Segmentsansvarig Skog
Fredrik Olsson Alvebro
Produktledare