Metria Miljökoll

Metria Miljökoll är en molntjänst utvecklad för att stödja genomförande och uppföljning av kontrollprogram för att följa upp miljöpåverkan vid infrastrukturprojekt.

Tjänsten ger ett digitalt stöd genom hela arbetsprocessen – från insamling, uppföljning, rapportera och redovisa till både interna och externa intressenter.

Det förenklar:

Insamling, granskning och godkännande av mätdata

Tjänsten hanterar insamling och analys av stora mängder av information. Insamlingen sker direkt i fält vilket minimerar risken för misstag, höjer kvalité. Det finns också stöd för automatiska mätningar.

Granska och validera effektivt med stöd av AI

Tjänsten innehåller både en manuell och automatisk validering av informationen. Detta är en viktig komponent för att kunna kvalitetssäkra att den information som rapporteras är korrekt.

Redovisningen till tillsynsmyndigheterna

Tjänsten skapar automatiskt de rapporter som krävs för redovisning till myndigheter och fastighetsägare, vilket effektiviserar arbetet då manuella steg tas bort. Det skickas också automatiskt larm om det finns risk för påverkan.

Olika gränssnitt för att stödja alla behov

I tjänsten finns tre olika gränssnitt som är skapade för att stötta användaren på bästa sätt utifrån dess behov. Genom att kombinera dessa kan man med enkelhet hantera stora volymer av miljödata i processen.

Kartor

Grafer

Tabeller

Så kommer ni igång med tjänsten

Tjänsten konfigureras för att stötta era processer på bästa sätt

Steg 1: Identifiering av behov

Ni har en dialog med vår kundrådgivare för att identifiera era behov.

Steg 2: Uppsättning av tjänst

Vi sätter upp och konfigurerar tjänsten för att möte era identifierade behov

Steg 3: Ni kan börja använda tjänsten

Ni får en länk till karttjänsterna tillsammans med inloggningsuppgifter och en guide för att komma igång.

Nyfiken på att veta mer?