monster_skog

Ta bättre beslut med hjälp av geodata

Kartor och bilder

När du samarbetar med oss får tillgång till vårt unika geodatalager som ständigt uppdateras med data från en rad olika leverantörer. Det betyder kvalitetssäkrad geodata med bland annat fastighets- och kartdata samt flyg- och satellitbilder. Våra kunder inom bland annat kommun, skog- och telekombranschen har insett nyttan att utgå från geodata när de fattar viktiga beslut.


Det här kan vi hjälpa dig med

Rätt kartor och bilder kommer till stor användning i fysisk planering såsom i byggprojekt och samhällsplanering. Geodata kan även kombineras med annan information om du till exempel ska fram marknadsanalyser, planera effektiva transporter eller hitta den optimala placeringen av solenergianläggningar. Oavsett hur dina behov ser ut kan vi hjälpa dig ta fram rätt beslutsunderlag med utgångspunkt från våra kartor och bilder.

Metrias geodatalager

Vi har arbetat med förädling av geodata, och integration av tjänster och system i över 40 år. Det gör att vårt geodatalager är Sveriges största. Och med det växer våra ansvarområden. Ju fler sammanhang data används i desto viktigare blir det även att kunna bedöma kvaliteten på uppgifterna och att få ordning på hanteringen, inte minst med anledning av nya direktiv och lagar. Metria arbetar aktivt med frågor kring geodatakvalitet och metadata i det senaste standardiseringsarbetet, både nationellt och internationellt.

Vi hjälper dig hela vägen

Vi jobbar hela tiden för att fler ska förstå nyttan med geografisk information. Vi är nämligen övertygade om att när vi är många som använder geodata på rätt sätt bidrar det till ett samhälle som värnar om miljön och våra resurser. Därför vill vi lära oss allt om våra kunders verksamhet och utmaningar så att vi kan föreslå de bästa lösningar.

monster_skog
Geodataprodukter
010-1218050 geodata@metria.se
Mats Stefansson
Säljare 070-6553140 mats.stefansson@metria.se
Anders Laestander
Säljare 070-6633386 anders.laestander@metria.se
Sara Dahlén
Säljare 076-1343410 sara.dahlen@metria.se
Per Linbacke
Säljare 070-6157104 per.linbacke@metria.se