Insatskartan-grunden för en snabb insats

Hur snabbt är brandkåren på plats?
Hur stor del av kommunens invånare når
räddningstjänsten inom 10 minuter?
Var ska vi placera den nya brandstationen?

Med Insatskartan som underlag kan räddningstjänsten både placera ut stationer på rätt ställe och bestämma vilken station som ska köra på vilket larm.
Insatskartan bygger på körtidsanalyser som visar hur upptagningsområdet ser ut för respektive station. Körtidsanalyserna görs på vägdata från Trafikverkets NVDB, Nationell Vägdatabas, befolkningsdata från SCB samt position på stationerna.

Insatskartan levereras på utplottade kartor i A5– A0 format eller som bilder i till exempel PDF eller JPG. Insatszoner och gränser kan även erbjudas digitalt för användning i olika kartsystem så att det är enkelt att föra över dem till eget system och anpassa dem efter egna bakgrundskartor.
Befolkningsanalys kan presenteras på kartan eller som ett separat dokument.

Behöver ni en ny Insatskarta?

När uppdaterades er Insatskarta senast? Har vägnätet ändrats sedan dess? Eller överväger ni att bygga en ny brandstation eller ändra bemanningen på någon befintlig? Vi hjälper er simulera olika scenarier för att ge er rätt beslutsunderlag!
Kontakta oss så berättar vi mer om fördelarna med Insatskartan.

Insatskartan
  • Ger räddningstjänsten ett beslutsunderlag för att placera sina stationer på det mest optimala stället för att maximera räddningstjänstens täckning av befolkningen.
  • Ger SOS underlag så att de kan larma den station som har kortast kötid.
Veronica Fjellborg
Kartingenjör 070-2047717 veronica.fjellborg@metria.se