Insatskartan

Hur snabbt är brandkåren på plats? Hur stor del av kommunens invånare når räddningstjänsten inom 10 minuter? Var ska vi placera den nya brandstationen?

Grunden för en snabb insats

När uppdaterades er insatskarta senast? Har vägnätet ändrats sedan dess?
Överväger ni att bygga en ny brandstation eller ändra bemanningen på någon befintlig?

Insatskartan hjälper er simulera olika scenarier för att ge er tillförlitligt beslutsunderlag. Med Insatskartan som underlag kan räddningstjänsten både placera ut stationer på rätt ställe och bestämma vilken station som ska köra på vilket larm. Insatskartan bygger på körtidsanalyser som visar hur upptagningsområdet ser ut för respektive station. Körtidsanalyserna görs på vägdata från Trafikverkets NVDB, Nationell Vägdatabas, befolkningsdata från SCB samt position på stationerna.

Beslutsunderlag

Insatskartan ger räddningstjänsten ett beslutsunderlag för att placera sina stationer på det mest optimala stället för att maximera räddningstjänstens täckning av befolkningen. Det ger också SOS ett underlag så att de kan larma den station som har kortast körtid.

Leveransen sker på  kartor i A5– A0 format eller som bilder i till exempel PDF eller JPG. Insatszoner och gränser kan även erbjudas digitalt för användning i olika kartsystem så att det är enkelt att föra över dem till eget system och anpassa dem efter egna bakgrundskartor. Dessutom kan befolkningsanalys presenteras på kartan eller som ett separat dokument.

Vill du veta mer?

Jan-Ola  hjälper dig gärna i att få klarhet i hur en Insatskarta skulle kunna hjälpa din organisation. Kontakta honom gärna på telefon eller e-post.

Jan-Ola Kruukka
GIS-Konsult 010-121 82 69 jan-ola.kruukka@metria.se