Ett effektivt verktyg för skogsplanering

Metria Timmerweb

Timmerweb är framtaget för dig som jobbar i skogsbranschen och vill minska administrationen men samtidigt hålla dig uppdaterad om det senaste i skogliga frågor. Den webbaserade tjänsten är utformad för att planera virkesinköp och andra skogliga åtgärder, som till exempel avverkningar och skogsvård. Och du slipper du investera i lokala databaser och GIS-applikationer.

Du både skapar och hanterar åtgärdsobjekt för föryngringsavverkning, gallring, markberedning, plantering och röjning enkelt i Timmerweb. Det betyder att du kan rita in åtgärdsområden direkt i kartan, inklusive hål för impediment. Lägg till virkesavlägg, vägar eller linjeobjekt, text och avvikande ytor. Därefter skriver du in en objektinstruktion och genererar traktdirektiv som åtgärdsunderlag. Du kan dessutom skapa en komplett digital avverkningsanmälan för ett åtgärdsobjekt som sedan kan skickas direkt till Skogsstyrelsens system NEMUS.

Karttjänsten som är kopplad till Timmerweb omfattar en komplett fastighetskarta, heltäckande ortofoton i färg och svartvitt, aktuella satellitbilder, naturvårdsområden och kulturmiljöer tillsammans med viss skoglig information.

Du kan även hitta fastigheter via beteckning eller med hjälp av kartan och därefter använda vår tjänst FastighetsSök för att få aktuell information direkt ur Fastighetsregistret.
Du kan välja om du vill använda Timmerweb fristående med appen, Timmerweb Standalone app, eller om du vill integrera verktyget i ditt egna system.

Nyfiken på att veta mer?

Vi tar gärna en dialog med dig om hur Metria Timmerwebb eller någon annan av våra skogliga lösningar kan passa din verksamhets behov.

Jacob Mörner
Segmentsansvarig Skog
Fredrik Olsson Alvebro
Produktledare