Solkartan

Ta tillvara solenergin på ditt tak – solkartan visar just dina förutsättningar. I kartan är det möjligt att zooma in på valfri byggnad för att få en ekonomisk prognos. Denna prognos baseras på statistik för solinstrålning, takytans läge och lutning, inmatad area och uppskattat elpris. Användaren av tjänsten kan i färgskala i kartan utläsa hur stor solinstrålningen är samt vilka energimängder som denna kan ge på olika delar av det aktuella taket. Solkartan visar hur mycket solel och solvärme (kWh) solens strålar kan ge på den specifik takytan. Att investera i en solvärme- eller solelanläggning i form av solceller kostar initialt, men den producerade energin är så gott som gratis och utsläppsfri.

På många ställen i Sverige lönar det sig att satsa på solenergi och solinstrålningen i Stockholm kan exempelvis jämföras med typiska städer i Central- och Sydeuropa. Med Solkartan blir det betydligt lättare för många av Sveriges medborgare och företag att bedöma om solceller eller solfångare ska installeras.