En smart och snabb tjänst som är tolerant mot stavfel och ofullständiga adresser

Geokodningstjänster

Komplettera ditt verksamhetssystem med vår geokodningstjänst för att enkelt söka adresser och uppdatera ditt kundregister med korrekta och lägesbestämda adressangivelser.
Du kan också integrera tjänsten i ditt kartsystem för att zooma in kartan på en adress eller omvänt få adressangivelse för en valfri punkt på kartan.

Sökning kan göras på adresser i form av gatunamn, och nummer, postort och postnummer. Resultatet från sökningen är en träfflista med koordinatsatta adresser
(geokodning). Träfflistan är sorterad utifrån ranking som anger sannolikheten för att just denna adress är rätt svar på sökningen.

Tjänsten kan i grundutförandet hantera koordinater i SWEREF99, RT90 och WGS84. Flera koordinatsystem kan läggas till efter överenskommelse.