Sätt din verksamhet på den digitala kartan

Geografisk IT

Med Geografisk IT kan du samla in, hantera, analysera och visualisera information som är kopplad till en plats. Detta betyder att nästan all information som finns i samhället kan hanteras i ett Geografiskt IT. Geografisk IT är således ett system som består både av mjukvara samt av geoinformation. På Metria är vi experter på att utveckla skräddarsydda IT-lösningar för geografisk analys. Vi driftar ofta våra lösningar själva från Luleå vilket ger kunderna enkel access till kraftfull teknik och uppdaterade informationslager. VI är också ledande i norden på geografisk analys och fjärranalys där vi många gånger skapar egen geoinformation som ett resultat av analyser som görs. Våra unika informationslager säljer vi styckevis till utvalda branscher och kunder eller bakar in i våra informationsprodukter såsom Metria Maps.

Visualisera komplexa samband och förändringar

På Metria erbjuder vi tjänster som gör det möjligt för dig och våra andra kunder att fatta kloka beslut där de lägesrelaterade förutsättningarna inkluderas. Genom att addera geografisk information, geografiska analyser och geografiska IT-verktyg till din företagsinformation, hjälper vi dig och ditt företag att analysera och visualisera problem såväl som lösningar. Vi erbjuder både fokuserade kartapplikationer som är anpassade efter just din verklighet eller analystjänster som ger dig rätt verktyg för att visa komplexa samband eller förändringar över tid så att alla förstår.

Pålitliga verktyg i kritiska lägen

En stor del av vårt arbete handlar om att göra analyser för utvalda kunder och branscher. Vi gör svårtolkade, stora och komplexa datamängder enkla att tolka och förklara. Vi är experter på satellitbilder och hantering av så kallad Big Data inom den geografiska tekniken. Tack vare vår gedigna branschkunskap förstår vi vilka geografiska analyser som kan ge svar på de verksamhetsfrågor som är nödvändiga för ditt företag. Vår förmåga att leverera stöd via webbtjänster gör att du kan fokusera på din kärnverksamhet och låta oss stötta via vårt datacenter, stora datatillgång och vår expertis. Naturvårdsverket och Södra skogsägarna är exempel på kunder som förlitar sig på våra verktyg – även i de mest kritiska av lägen.

Jenny Moche
Affärsområdeschef 0727118546 jenny.moche@metria.se