Geoassistans - ”GIS as a Service”

Geoassistans

Geoassistans är en lösning för organisationer som behöver hjälp med att drifta sitt GIS. Du får GIS som en tjänst.

Med Geoassistans får du kostnadseffektiv lagring av data (geografisk information, flygbilder, satellitdata, fastighetsinformation och även andra verksamhetsdata) och applikationer i Metrias egna moderna och säkra datacenter.

Geoassistans är en driftad molntjänst

Med Geoassistans behöver du inte jobba på kontoret. Du och dina kolleger kan jobba i fält. Ni når era GIS-lösningar och information via internet som tjänster. Det går enkelt att redigera, uppdatera, publicera egna data eller hantera andra data i klientapplikationer eller via webbläsare.