Vi hjälper dig i planprocessens alla faser

Fastighetsförteckningar

Vi vet att kraven som ställs i en planprocess kan se helt annorlunda ut i en annan. Vår uppgift är att anpassa grundkartor och fastighetsförteckningar efter dina förutsättningar.

För varje detaljplan behöver en grundkarta och en fastighetsförteckning tas fram. Grundkartan är en juridisk karta som visar fastighetsindelningen med fastighetsgränser, fastighetsbeteckningar, gemensamhetsanläggningar och rättigheter. Fastighetsförteckningen redogör i sin tur för vilka fastighetsrättsliga förhållanden som råder och vilka som är sakägare i den aktuella detaljplanen.

  • Grundkartor
  • Fastighetsförteckningar

Både privatpersoner och kommuner

Vår långa erfarenhet av att ta fram grundläggande fastighetsinformation och genomföra fastighetsutredningar åt såväl kommuner och myndigheter som privatpersoner och projekteringsföretag, gör oss till en trygg partner i arbetet med din planprocess. Inom tre veckor har du en färdig fastighetsförteckning baserad på de aktuella kompetenskraven.

Anna Sagfors
Segmentchef kommun