Information om alla Sveriges fastigheter – i realtid

Fastighetsinformation

I Sverige finns nästan 3,4 miljoner fastigheter, och samtliga är registrerade i Fastighetsregistret. Där finns bland annat uppgifter om ägare, byggnader, taxeringsvärde, inteckningar, försäljningar och koordinater. Vi på Metria är specialister på att bearbeta informationen och se till att du får korrekt beslutsunderlag vid till exempel finansiering, entreprenadarbete eller samhällsplanering.

Hur kan vi hjälpa dig?

Vi anpassar och paketerar informationen ur Fastighetsregistret efter dina behov och ser till att den är tillgänglig 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan. Vi kan även hjälpa dig att integrerar informationen i ditt verksamhetssystem så att du får ett kraftfullt beslutsstöd. Med vår erfarenhet kan du vara säker på att rätt teknisk lösning. Klicka på någon av våra produkter inom fastighetsinformation för att läsa mer.


Våra tjänster inom fastighetsinformation

FastighetsSök – fastighetsinformation 24/7
Läs mer
Fastighetsförteckningar - för effektivt planarbete
Läs mer
Fastighetsuttag och avisering – bevaka utvalda fastigheter
Läs mer
Adressuttag - träffsäker kommunikation
Läs mer
Fastighetsaffärer och prislista - följ fastighetsmarknaden
Läs mer
Susanne Östman
Säljare 010-121 83 24 susanne.ostman@metria.se

Om fastighetsregistret

Fastighetsregistret är Sveriges officiella register över hur marken är indelad och vem som äger vad. Du kan bland annat få uppgifter om:

  • vem som äger en viss fastighet
  • markareal
  • inteckningar
  • säljare och köpare
  • köpeskilling
  • servitut
  • rättigheter
  • taxeringsvärde
  • boyta
  • vilka byggnader som ingår i fastigheten

Hör av dig till oss så hjälper vi till

För att kunna få löpande tillgång till fastighetsdata krävs att du har rätt ändamål för din användning enligt Lagen om fastighetsregister (2000:224). Läs mer här nedan. Det är Lantmäteriet som gör ändamålsprövningen och om du vill hjälper vi dig gärna att göra den i samband med din beställning.