Infrastruktur och bygg

Infrastruktur och bygg

Metria hjälper till med allt från små till stora projekt som handlar om inmätning och utsättning, våra ingenjörer arbetar dagligen med bland annat alla sorters stomnät och utsättningar som krävs i projekten. Det kan handla om volymbestämningar enligt AMA/MER till utsättning av viltstängsel eller innerväggar i en komplex byggnad. Vi kan ditt projekt.