Blåljuskartan-att hitta rätt är helt avgörande

Vikten av en uppdaterad Blåljuskarta

Att snabbt komma fram till olycksplatsen med rätt personer är avgörande. Räddningstjänsten behöver ofta åka över stora geografiska områden, där alla måste hitta fram till olyckan snabbt.  Larminformationen från SOS Alarm innehåller en punkt eller koordinat och information om vad som har hänt, men för att navigera fram till incidenten behövs detaljrika digitala kartor med bra läsbarhet.  Den digitala blåljuskartan innehåller all nödvändig information och kan användas både digitalt och analogt.

Kartboken kan fungera som ett bra komplement och vara en backup om den digitala tekniken inte fungerar. Kartboken kan anpassas efter de behov som finns i verksamheten och du väljer karttyp, geografiskt område och vilken skala kartan ska ha. Kartorna kan också innehålla egen verksamhetsinformation. Tryckning görs på vatten- och rivtåligt plastpapper vilket innebär att böckerna är slitstarka och anpassade efter extrema miljöer.

Behöver ni uppdaterade kartor?

På Metria har vi lång erfarenhet av att hjälpa blåljusverksamheten med digitala och analoga kartor, analyser samt tjänster där det gäller att få fram rätt information av hög kvalitet.  Hör gärna av er till någon av våra kontaktpersoner så hjälper vi till.

Metrias rasterkartor

Kartboken blir unik eftersom den helt anpassas efter de behov och krav som ni som användare har.

Vi hjälper er att välja:

  • Bakgrundskarta – Beroende på önskemål och användningsområde hjälper vi er att välja lämplig bakgrundskarta. Möjlighet finns även att komplettera med egen verksamhetsinformation. Inom räddningstjänsten kan det handla om räddningstjänstrutor, brandposter, vattenskyddsområden och farliga godsvägar.
  • Kartografi – Här väljer ni antingen bakgrundskartans originalkartografi eller ett manér som är mer lämpat att visa tillsammans med egen information. Metria har designat en kartografi som är mer sparsam på information och mildare i färgsättning. Metrias e-kartografi är framtagen just för att kunna användas tillsammans med annan information.
  • Skala – Bakgrundskartans originalskala eller en anpassad skala.
  • Koordinatsystem – SWEREF99TM, RT90 eller annat önskat koordinatsystem.
  • Kartbladsindelning – Av det geografiska området som ska ingå i kartboken.
  • Register – Utformningen av registersidor över ingående information i kartboken.
  • Format – Normalt trycks kartboken i formatet SRA3 (450 x 320 mm), men även andra format går bra. Ni kan även välja om ni vill ha en variant där bladen viks, för att göra boken mer lätthanterlig i till exempel fordon.
Jan-Ola Kruukka
GIS-Konsult 010-121 82 69 jan-ola.kruukka@metria.se