monster_skog

Våra tjänster

Produkter och tjänster

Planerade systemhelger

För att säkerställa att våra tjänster fungerar optimalt sker planerat systemunderhåll vid fyra tillfällen om året. För dig som kund kan det innebära att det blir störningar eller stopp. Informationen om omfattningen kommer att finnas utlagd i respektive tjänst i god tid innan systemhelgen.

Under året sker systemunderhåll vid följande tillfällen, kl 03.00-18.00:

  • 17 februari
  • 19 maj
  • 15 september
  • 24 november