PRESSMEDDELANDE

METRIA AB OCH MARKNADSINFORMATION I SVERIGE AB FÖRSTÄRKER SITT SAMARBETE

Publicerad 2 februari 2022

Vi kan med glädje meddela att Metria och Marknadsinformation i Sverige AB under 2022 signerade ett återförsäljaravtal som ett led i Metrias pågående breddning av informationsmängder. Samarbetet innebär att Metria nu har möjlighet att inkludera stora mängder marknadsinformation i befintliga produkter och leveranser.

Till vänster: Anders Segerlund, Affärsutvecklings- och partneransvarig på Marknadsinformation Sverige AB
Till höger: Martin Hising, produktledare Affärsinformation, Metria AB

Metria är ledande återförsäljare av fastighetsinformation och kringliggande fastighets- och geodata via Lantmäteriet och andra källor med många års erfarenhet på området. Samarbetet med Marknadsinformation i Sverige AB innebär en strategisk och viktig möjlighet för Metria att ytterligare bredda vårt informationsutbud och på så sätt kunna skapa mer värde för våra kunder genom att täcka en större del av kundens databehov i fler led av deras processer.

Marknadsinformation i Sverige AB levererar tjänster gällande både person- och företagsinformation samt har en marknadsledande position med god branschkännedom och erfarenhet av registervårdstjänster, målgruppsurval, analys och systemintegrationer för dataöverföring.

Det här samarbetet ger oss en möjlighet att både bygga nya tjänster och att kunna komplettera befintliga leveranser och produkter med ny information. Det här är en typ av informationsmängd där vi ser en ökad efterfrågan från våra kunder och vi ser fram emot att driva det här samarbetet framåt tillsammans med Marknadsinformation i Sverige AB, säger Martin Hising, produktledare Affärsinformation, Metria AB.

För ytterligare kommentarer

Martin Hising
Produktledare Affärsinformation • Geografisk information
010-121 82 85
martin.hising@metria.se

Läs mer om Metria Marknadsinformation här

Om Metria

Metria® erbjuder digitala lösningar och tjänster inom geografiska informationssystem (GIS), geodata, affärs- och fastighetsinformation samt mätningsteknik. Bolaget finns på 20 kontor i Sverige och har ca 245 medarbetare som alla har en och samma drivkraft: att tillsammans med kunderna skapa ett hållbart samhälle.

Metria är sedan våren 2022 en del av Sikri Group, en nordisk koncern med fler än 500 anställda i Norge och Sverige. Koncernens bolag skapar tillsammans värde för både offentlig sektor, företag och medborgare genom ett innovativt sätt att hantera, analysera och skapa värde av data. Målbilden är att förbättra den offentliga förvaltningen, hjälpa privata företag utveckla sin verksamhet och erbjuda bättre tjänster till medborgarna.  Med utgångspunkt från offentlig och kommersiell data samt med en djup kunskap om kundernas behov skapas värde genom innovativa tjänster och lösningar. Mer information om Sikri Group finns på www.sikriholding.com.