Vi ska ge våra kunder ett försprång med hjälp av geografisk information

Vi har byggt en organisation som ska se till att nya och nuvarande kunder fattar rätt beslut med hjälp av våra tjänster och produkter. Det ska vi uppnå genom att hela tiden utveckla nya smarta lösningar och se till att vi attraherar de bästa medarbetarna. På samma sätt som vi kan visualisera verkligheten åt våra kunder, ser vi en tydlig bild av Metria som den ledande aktören på marknaden. Följ oss på vår resa.

Företagsledning

Erik Oldmark

Verkställande Direktör. Erik Oldmark är civilingenjör i Industriell Ekonomi från KTH. Han har en lång karriär på ledande befattningar inom Ericsson, bland annat som Head of Strategy, Marketing, Portfolio Management inom Global Services. Därefter rekryterades Erik till Relacom-koncernen. Först som ansvarig för affärsområdet Machine to Machine/Internet of Things, sedan som VD för teknikkonsulten Orbion Consulting. Erik började på Metria 2016.

Marcus Bergman
Affärsområdeschef Geodata
010-121 83 29

Anders Öryd
Affärsområdeschef  Plan & Mät
010-121 88 51

Jonas Berglin
Affärsområdeschef  GIS/GIT
010-121 81 11

Sara Mattsson
Marknad- och kommunikationschef
010-121 84 40

Patrick Borg 
Försäljningschef
010-121 84 63

Linda Ribenmo 
HR-chef
010-121 80 87

Ulf Sandegren
Ekonomidirektör
010-121 87 53