Vi ska ge våra kunder ett försprång med hjälp av geografisk information

Vi har byggt en organisation som ska se till att nya och nuvarande kunder fattar rätt beslut med hjälp av våra tjänster och produkter. Det ska vi uppnå genom att hela tiden utveckla nya smarta lösningar och se till att vi attraherar de bästa medarbetarna. På samma sätt som vi kan visualisera verkligheten åt våra kunder, ser vi en tydlig bild av Metria som den ledande aktören på marknaden. Följ oss på vår resa.

Företagsledning

Erik Oldmark

Verkställande Direktör. Erik Oldmark är civilingenjör i Industriell Ekonomi från KTH. Han har en lång karriär på ledande befattningar inom Ericsson, bland annat som Head of Strategy, Marketing, Portfolio Management inom Global Services. Därefter rekryterades Erik till Relacom-koncernen. Först som ansvarig för affärsområdet Machine to Machine/Internet of Things, sedan som VD för teknikkonsulten Orbion Consulting. Erik började på Metria 2016.

Marcus Bergman
Affärsområdeschef Geodata
072-74 06 983

Anders Öryd
Affärsområdeschef  Plan & Mät
070-568 81 31

Jenny Moche
Affärsområdeschef  Affärsutveckling
072-711 85 46

Jonas Berglin
Affärsområdeschef  GIS/GIT
072-14 10 071

Linda Ribenmo 
HR-chef
072-1431880

Ulf Sandegren
Ekonomidirektör
070-572 96 76

Sara Mattsson
Marknad- och kommunikationschef
073-988 55 53

Patrick Borg 
Försäljningschef
072-083 83 53