Det började för närmare 400 år sedan

Året är 1628 och Gustav II Adolf ger generalmatematikern Anders Bure i uppdrag att kartlägga Sverige. Kungen vill ha ett bättre underlag för att kunna fatta beslut om skatteuttaget i Sverige. Anders Bure, känd för att ha tagit fram enhetliga måttsystem och decimalräkning i mått och vikt, ger sig i kast med uppgiften. Resten är historia.

Anders Bure gjorde som Metria gör idag. Han samlade in geografiska bakgrundsdata och fyllde dem med information. Även om tekniken har utvecklats under de närmare 400 år som har gått sedan dess utgår vi fortfarande från geografisk landskapsinformation.

Metria bildas
Den 1 januari 1996 bildades en ny organisation för den statliga lantmäteri- och fastighetsdataverksamheten. Omorganisationen innebar också en sammanslagning av Lantmäteriet och CFD (Centralnämnden för Fastighetsdata). Metria bildades samtidigt och blev en av tre divisioner i Lantmäteriet.

I september 2009 tillsattes en utredning för att se över förutsättningarna för att bolagisera Metria. Utredningen leddes av Christina Rogestam. Den 16 mars 2011 fattade riksdagen beslut om att bilda Metria AB.

Den 1 maj 2011 övergår Metria formellt till det statliga bolaget Metria AB, och upphör i och med detta att vara en division inom Lantmäteriet.