Finansiella rapporter

Metria ägs av svenska staten. Vi företräds av Näringsdepartementet och följer alla de lagar och förordningar som reglerar ett statligt aktiebolag.

Nedan kan du ladda ned våra ekonomiska rapporter.

Finansiell kalender 2020

  • Delårsrapport Q1 2020 – 30 april
  • Delårsrapport Q2 2020 – 15 augusti
  • Delårsrapport Q3 2020 – 31 oktober
  • Delårsrapport Q4 2020 – 15 februari
  • Årsstämma  – 28 april