Finansiell kalender 2021

  • Delårsrapport Q1 30 april
  • Delårsrapport Q2 15 augusti
  • Delårsrapport Q3 31 oktober