Finansiell styrning och rapporter

Metria ägs av svenska staten. Vi företräds av Näringsdepartementet och följer alla de lagar och förordningar som reglerar ett statligt aktiebolag.

Finansiell kalender
Bokslutskommuniké 2018 2019-02-15
Årsstämma  2019-04-26
Delårsrapport Q1 2019-04-30
Delårsrapport Q2 2019-08-15
Delårsrapport Q3 2019-10-31

Företags- och bankuppgifter

Fakturaadress:
Metria AB
IE2027
737 84 Fagersta

Organisationsnummer: 556799-2242
Momsregistreringsnummer: SE556799224201
Bankgironummer: 735-6561 (SE Banken)
IBAN-nummer: SE7350000000053081019699
EUR-IBAN-nummer: E2450000000051238214193
NOK-IBAN-nummer: SE4650000000051238214185
USD-IBAN-nummer: SE3450000000051238214207
Swift-adress: ESSESESS

Information till leverantörer

På denna sida hittar du information om hur du som leverantör kan skicka fakturor till Metria.
För en effektivare hantering av leverantörsfakturor har Metria AB följande krav på fakturans innehåll och kvalitet.

Fakturaadress

Leveranssätt sker enligt nedan, i prioritetsordning:

  1. E-faktura (Svefaktura) GLN: 7365567992247. Kontakta ekonomi@metria.se för hjälp vid behov.
  2. PDF-faktura via e-post: invoices@metria.se
  3. Postfaktura till nedan adress:

Metria AB
IE2027
737 84 Fagersta

För att fakturan ska gå till rätt person inom Metria måste den innehålla:

  • Referens, ska vara ResursID
  • Annan märkning, t.ex. arbetsorder (valfri).

30 dagars betalningsvillkor

Generellt tillämpar Metria AB 30 dagars betalningstid till samtliga leverantörer. 30 dagar gäller om inte annat överenskommits i avtal med leverantören.