Finansiella rapporter

Metria ägs av svenska staten. Vi företräds av Näringsdepartementet och följer alla de lagar och förordningar som reglerar ett statligt aktiebolag.

Nedan kan du ladda ned våra ekonomiska rapporter.

Finansiell kalender 2021

  • Delårsrapport Q1 30 april
  • Delårsrapport Q2 15 augusti
  • Delårsrapport Q3 31 oktober