Revisorer

Revisionsbolag Ernst & Young har uppdraget att vara revisorer i Metria AB.
Huvudansvarig revisor är auktoriserade revisorn Jennifer Rock-Baley.