ISO-CERTIFIERING INOM INFORMATIONSSÄKERHET

En säkrare vardag för oss alla

Idag förlitar vi oss nästan enbart på digital information för att samhället ska fungera. Det ställer höga säkerhetskrav på företag och myndigheter. Vi på Metria tar vårt ansvar och är nu ISO-certifierade.

Allt mer information hanteras med stöd av IT. Det ger oss som samhällsmedborgare en mängd fördelar. Service, tjänster och kunskap blir mer tillgängliga för flera. Men det innebär också en ökad sårbarhet och nya sorters risker. Bristande informationssäkerhet kan snabbare än förr få större - och värre - konsekvenser. Störningar av samhällsviktiga funktioner inom till exempel vård, polis, försvar och viktig infrastruktur är allvarliga i sig. De kan också i förlängningen försämra tryggheten och tilliten i samhället. Därför tar vi på Metria informationssäkerhet på mycket stort allvar.

Tidiga bland SaaS- och GIS-leverantörer

I juni blev Metria certifierade enligt den internationella standarden inom både informationssäkerhet, ISO 27001 och kvalitet, ISO 9001. Efter ett och ett halvt års intensivt arbete kan Metria nu stoltsera med att vara bland de första leverantörerna inom SaaS-tjänster och GIS med båda dessa certifieringar.

– Den snabba digitala utvecklingen skapar nya sårbarheter och behovet av att skydda och hantera data är stort. Många av våra kunder har informationssäkerhet högt på agendan eftersom de bedriver samhällsviktig verksamhet eller har system som hanterar känslig och verksamhetskritisk information. Därför har vi bedrivit ett systematiskt arbete i hela organisationen inom både informationssäkerhet och kvalitet de senaste åren, säger Erik Oldmark, VD Metria.

Så skyddar vi informationen

Merparten av de lösningar som Metria bygger tillgängliggörs för slutanvändarna i form av Software as a service-tjänster (SaaS). Det innebär att Metria tar ett helhetsansvar för tjänsten som ofta börjar med en behovskartläggning och slutar i en färdig SaaS-tjänst som supporteras och förvaltas. Den fysiska säkerheten säkerställs genom att driften och all personal är baserad i Sverige. I driftmiljön har vi multipla skyddslager i form av säkra brandväggar för nätverk och applikationslager och hög redundans och kontinuitet genom redundanta datacenter och backup-hantering.

– Att certifiera oss har inneburit mycket arbete då ledningssystemet påverkar samtliga processer i hela organisationen. Certifieringen enligt både ISO 27001 och ISO 9001 är ett kvitto på ett vi har infört en arbetsmodell och långsiktig process för att erbjuda våra kunder den kvalitet och det skydd de efterfrågar, säger Jonas Berglin, IT-chef på Metria.

Trygghet och effektivitet

Jonas berättar att Metria redan ser positiva effekter av arbetet i form av höjd leveranskvalitet och att säkerhetskraven som efterfrågas av många kunder kan uppfyllas. Dessutom har effektiviteten i organisationen höjts genom att systematiskt arbeta igenom processer och rutiner.

– Medvetenhet, kunskap och engagemang från ledningen och hela organisationen är tre framgångsfaktorer som gjort att vi kommit långt i vårt arbete med ledningssystemen. Det känns oerhört bra att vi nu är certifierade även inom informationssäkerhet. Det betyder att vi har ordning och reda på vårt informationssäkerhetsarbete och den ökade kontrollen skapar trygghet både för oss och våra kunder, säger Erik Oldmark, VD på Metria.

Om Metria

I en allt mer digital verklighet krävs ett nytt sätt att se på världen. Med geodata som hjärtat i allt vi gör skapar Metria insikter som ritar om kartan.

Med rötterna i 400 års geografiskt utforskande fortsätter vi att skärpa bilden av svensk verklighet och dess möjligheter. Idag har vi bytt stång och snöre mot satellitbilder, drönare och Internet of Things. Vi analyserar och visualiserar hur verksamheter fungerar idag och realiserar förutsättningarna för företagande och samhällsbyggnad imorgon.

Vi är 300 medarbetare på 24 kontor från Malmö i söder till Kiruna i norr med en och samma drivkraft: Att tillsammans med våra kunder bygga ett smartare, säkrare och grönare Sverige.

monster_skog
För mer information

Kontakta Erik Oldmark, VD på Metria.

Erik Oldmark
VD +46 70 432 44 44 erik.oldmark@metria.se