Aktuellt

Okategoriserad

Vårfloden orsaker översvämningar på flera håll i Svealand och Norrland

3 år sedan.

Under våren har SMHI vid flera tillfällen utfärdat varningar för höga flöden. Enskilda fastighetsägare har ett stort ansvar för att själv vidta förebyggande åtgärder för att skydda sin egendom. På Metria utför vi översvämningsanalyser för att på förhand kunna bedöma omfattning och skada. Vi utgår från höjddata och skapar olika skikt för att identifiera områden med hög risk för översvämning. Om det finns behov av en mer exakt analys använder vi även satellitbilder.

Vi kan även kartlägga pågående översvämningar för att identifiera spridningsrisker och områden som ligger i riskzon. Underlaget kan användas av försäkringsbolag, räddningsbolag och organisationer som arbetar med krisberedskap.

Här är en översvämningskarta som vi producerade över Kristianstad. De mörkblåa områdena är ”vanliga” sjöar och vattendrag. De ljusblåa områdena visar platser som är översvämmade. Radarbilden som används för att kartera översvämningen kan ses i nedre vänstra hörnet av kartan.

Kontakta Johan Hedman om du är intresserad av den här typen av analyser.

Johan Hedman
Key Account Manager