Aktuellt

Okategoriserad

Nationellt marktäckedata ger nya möjligheter att arbeta med analyser för ett hållbart Sverige 

3 år sedan.

På uppdrag av Naturvårdsverket karterar Metria hela Sveriges marktäcke, karteringen sker med hjälp fjärranalys av satellitbilder och laserdata. Det Nationella Marktäckedata (NMD) är ett viktigt underlag för arbetet med biologisk mångfald, hållbar markanvändning, ekosystemtjänster, samhällsbyggnad- och planering samt klimat och sårbarhet. Därför behöver Naturvårdsverket, andra nationella myndigheter, länsstyrelser, kommuner och andra aktörer inom miljöområdet en uppdaterad och heltäckande kartering av Sveriges marktäcke

Hela karteringen kommer att vara klar under 2019, men redan nu är de första området klart och publicerat som öppna data på Miljödataportalen. Den första leveransen täcker Västmanland, Södermanland, Uppsala, Stockholm och Gotlands län.

Kontakta oss om ni vill ha hjälp med att använda nationella marktäckedata i er verksamhet.

Mer information om kartläggningen  
Basskikt, region B