Metria firar 10 år!

Den 1 maj är det 10 år sedan staten skiljde Metria från Lantmäteriet och vi blev ett eget bolag

– Det har varit en spännande resa att utveckla bolaget från att vara en del av en statlig myndighet till ett affärsdrivet bolag, säger Anders Hugosson, styrelseledamot sedan 2016 och VD sedan 2020.

Genom att skapa, analysera, förädla och visualisera geografisk information hjälper Metria företag, kommuner och myndigheter att förstå viktiga förändringar för att fatta smarta och välinformerade beslut.

– Digitalisering, urbanisering och klimatomställning har skapat nya förutsättningar för oss under dessa 10 år. Ny teknik, nya arbetssätt och stora datamängder har möjliggjort helt nya tillämpningar för våra kunder, säger Anders Hugosson

Ökande datamängder och ny teknik skapar nya möjligheter

Ett av Metrias expertområden är fjärranalys, där den ökade mängden av satellitdata har öppnat för helt nya analyser de senaste åren. Metria inhämtar och bearbetar extremt stora datamängder från såväl optiska- som radarsatelliter.

–  Under de senaste åren har avancerade analyser och artificiell intelligens, AI, gjort att vi kan hantera och analysera de växande datamängderna. Den nya tekniken och stora mängder data är en förutsättning för att skapa kundnytta i många av våra projekt, säger Jonas Berglin som är affärsområdeschef Geoinformation.

Metria förser idag myndigheter med beslutsunderlag för att skydda, bevara och utveckla samhälle, natur och miljö. Ett exempel på detta är projektet Nationella Marktäckedata (NMD), där Metria på uppdrag av Naturvårdsverket gjort en rikstäckande kartering som beskriver Sveriges marktäcke.

– Nationella marktäckedata (NMD) är ett av de största karteringsprojekt som genomförts i Sverige. Det är ett privilegium att få skapa bestående grunddata som kommer att bidra stort i arbetet med biologisk mångfald, hållbar markanvändning, ekosystemtjänster, samhällsbyggnad- och planering samt klimat och sårbarhet, säger Jonas.

Information genom hela samhällsbyggnadsprocessen

Metria är en kompetent samarbetspartner för mätning i alla led inom samhällsbyggnadsprocessen, från planering och projektering till genomförande av projekt.

– Under de senaste 10 åren har arbetsdagen för våra mätningsingenjörer förändrats. Snabbare processorer, billigare datorkraft och mobila enheter har gjort att mycket av vårt arbete kan ske i fält, säger Magnus Gustafsson, Affärsområdeschef Plan- & Mättjänster

Certifierade inom miljö, kvalitet och informationssäkerhet

Metria bedriver ett systematiskt arbete inom kvalitet, hållbarhet och informationssäkerhet och är ett av få bolag som är certifierade ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001:2015 (hållbarhet) och ISO 27001 (informationssäkerhet)

Våra medarbetare

Metria har drygt 250 medarbetare och finns över hela landet med 21 kontor. Medarbetarna är specialister inom bland annat geodata, mätningsteknik, GIS- och fjärranalys samt IT-utveckling

– Våra medarbetares kompetens är en förutsättning för Metrias marknadsledande position inom geografisk information idag. Som bolag lägger vi stor vikt vid att säkerställa att vi har den kompetens som krävs för att våra kunder ska kunna skapa nytta av de tekniska möjligheterna och datamängderna som digitaliseringen för med sig, säger Anders Hugosson och avslutar:

– Jag vill passa på att tacka alla kunder och medarbetare som varit med och bidragit på denna resa och utvecklat bolaget.

Fler artiklar i vår artikelserie Metria 10 år