Vi använder cookies för att anpassa din upplevelse på vår sajt. Läs mer här.

Jag accepterar
WEBBINAR OM

Webbinar om värdering av jordbruksmark

Metria kan ta fram ett planeringsunderlag gällande jordbruksmarken att använda vid intresseavvägningar i den kommunala planeringen. Det kan utgöra underlag för en lokaliseringsutredning i en detaljplan eller tas ett helhetsgrepp för hela kommunen som ett underlag i översiktsplan. Metria kan ta fram ett metodstöd att använda i den kommunala planeringen som baseras på frågeställningar man ställer sig enligt miljöbalkens bestämmelser gällande jordbruksmark.

I Metrias webinar om jordbruksmark med fokus på problematiken kring exploatering av jordbruksmark, delar vi med oss av insikter och lärdomar från vår erfarenhet inom området.


Tid:
Inspelat
Pris: Kostnadsfritt

Vill du ha fler insikter?

Skriv din e-postadress så signar du upp för prenumeration på vårt nyhetsbrev.