Vi använder cookies för att anpassa din upplevelse på vår sajt. Läs mer här.

Jag accepterar

Söderköping förstärker planarbetet med planarkitekt som konsult

Söderköping är i en expansiv fas med många infrastruktur- och byggprojekt. Det ställer höga krav på samhällsbyggnadsförvaltningen då många av förändringarna innebär att nya detaljplaner ska arbetas fram. För att upprätthålla den kommunala servicen förstärker Söderköping sin samhällsbyggnadsförvaltning med en planarkitekt från Metria.

Ny vägsträckning av E22 skapar nya möjligheter

Den nya sträckningen av väg E22 utanför Söderköpings stadskärna öppnar för nya möjligheter på flera sätt. Kommunen arbetar med ett flertal detaljplaner som påverkas av den nya sträckningen där en mängd förutsättningar ändras och behöver utredas; bulleråtgärder, dagvattenhantering, biologisk mångfald och miljökonsekvensbeskrivningar för att nämna några.

Exempel på detaljplaner som nu skapas är:

  • bostadstomter, ny förskola och infrastruktur i attraktivt bostadsområde.
  • industrimark i strategiskt läge intill den nya sträckningen av E22.
  • utveckling av verksamheter inom stadskärnan med anor från medeltiden

Förstärker sin verksamhet med konsultstöd

För att genomföra nya detaljplaner i god takt har Söderköpings kommun valt att förstärka sin verksamhet med en planarkitekt från Metria.

- Söderköpings kommun ser positivt på att ha en konsult på plats för att det underlättar för tjänstepersoner som arbetar med de olika detaljplanerna. Det är bra att konsulten har lokal kännedom då det underlättar i kontakten utanför kommunhuset, säger Johan Cöster, samhällsbyggnadschef på Söderköpings kommun.

- Det mest spännande med arbetet är variationen i uppdrag och förutsättningar och det förvaltningsövergripande samarbetet i enlighet med kommunens projektmodell, säger Freddie Håkansson, planarkitekt på Metria som arbetar på uppdrag av Söderköpings kommun.

Många kommuner har liknande behov

Samhällen förändras hela tiden vilket ställer krav på att ändra och göra nya detaljplaner. Nya planer kan exempelvis krävas när sommarstugeområden förändras till permanentbostäder, byggföretag vill bygga bostäder, industrier expanderar eller söker nyetableringar. Att ändra en detaljplan eller skapa en helt ny innebär ofta omfattande utredningar och processen kan pågå mer eller mindre under en längre period. Det innebär att många kommuner behöver förstärkningar inom planområdet.

Även personalförändringar som föräldraledighet, sjukskrivningar eller pensionsavgångar kan innebära att kommunen behöver förstärka med konsultstöd under en tid.

I en större kommun kan det handla om att ta in en extra planarkitekt på konsultbasis. I en mindre kommun kanske inte underlaget finns för en heltidsanställning, då kan en kostnadseffektiv lösning vara att hyra in en planarkitekt på deltid eller när behov uppstår

Ett helhetserbjudande inom plan- och mättjänster

Metria stöttar idag många mindre och mellanstora kommuner med alla delar av samhällsplaneringen, från att skapa översiktsplaner och övergripande analyser till utredningar och detaljplaner. Vi har ett unikt team av planarkitekter med stor erfarenhet av att driva och stötta kommunen genom planprocessens olika faser, ofta i rollen som projektledare.

- En förutsättning för att skapa detaljplaner är att det finns bra underlag där grundkartan är uppdaterad och gränserna utredda. Med stöd av Metrias mätningsingenjörer i processen kan grundkartor uppdateras, fastighetsrättsliga utredningar genomföras och uppdaterade fastighetsförteckningar tas fram. Med det underlaget kan vi skapa en tillförlitlig detaljplan, säger Freddie Håkansson.

Söderköping har avtal med Metria för både mättjänster och plantjänster.

Vill du lära dig mer?

Lyssna på vårt korta webbinar (endast 6 minuter),  där vi delar med oss av vår kunskap för att upprätta en digital översiktsplan.

Skriv in din e-postadress nedan, så skickar vi dig en länk till filmen.

Behöver ni stöttning i er kommun?

Metria har idag ett team av planarkitekter som är specialiserade på att stötta små och mellanstora kommuner. Ange dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig!

Freddie Håkansson
Planarkitekt
Åke Svensson
Regionchef
Vill du ha fler insikter?

Skriv din e-postadress så signar du upp för prenumeration på vårt nyhetsbrev.