Vi använder cookies för att anpassa din upplevelse på vår sajt. Läs mer här.

Jag accepterar

Så hjälper vi Emmaboda att bygga och utveckla för framtiden

Emmaboda vill locka fler invånare med nybyggda bostäder och en attraktiv stadsmiljö. Metrias planarkitekt , Lisa Argus jobbar som Stadsarkitekt i kommunen och har det övergripande ansvaret för att driva och hålla ihop kommunens planeringsprocesser.

Idag dagpendlar många till Emmaboda från närliggande städer som Växjö eller Kalmar. För att få fler att bli bofasta och för att förbättra vardagen för de som redan är invånare satsar kommunen på fler nya bostäder och en förbättring av stadsmiljön.

En nyckelperson för utvecklingen

Stora delar av det här arbetet hålls ihop av Emmabodas stadsarkitekt Lisa Argus från Metria. Hon fungerar som spindeln i nätet för samhällsutvecklingen i kommunen..

– För oss i Emmaboda är Lisa en nyckelperson. Hon hjälper oss att utbilda politiker och tjänstemän om hur planprocesser går till, vad de innebär och vilka konsekvenser de får, berättar Åsa Albertsson, tf teknisk chef i kommunen.

Enligt plan- och bygglagen måste alla kommuner ha minst en person med arkitektutbildning till sin hjälp. För mindre kommuner som Emmaboda är det mer resurseffektivt att ta in en konsult på deltid än att ha en egen heltidsanställd person i den rollen.

–  Åsa fortsätter, kraven för att kunna få igenom en detaljplan är höga. En liten kommun som vi måste kunna ta råd av någon som jobbar med de här frågorna hela tiden och som vet vad som krävs

Håller dialogen öppen

I sin roll som stadsarkitekt har Lisa Argus det övergripande ansvaret för driva och hålla ihop kommunens planeringsprocesser. Hon är en länk mellan interna och externa intressen och allmänheten och ansvarar tillsammans med kommunens tjänstemän och politiker för hela planeringskedjan, från översikts- och detaljplanering till bygglov och frågor som rör detaljer.

Lisa Argus lägger mycket tid på möten och samtal med politiker, medborgare, fastighetsägare och representanter för näringslivet. Både de som fattar besluten och de som påverkas av dem har frågor och synpunkter. För att resultatet ska bli bra krävs en öppen och löpande dialog.

– Hon fortsätter, det kan dyka upp behov längs vägen, som att göra en skuggstudie. Hur kommer skuggorna från en ny byggnad att falla på befintlig miljö och hur berörs människor av det? Då kan Lisa Argus tillsammans med sina kollegor på Metria ta fram en illustration eller en 3D-bild som ger svaren.

Visualisering och vägledning

Åsa Albertsson är väldigt nöjd med den vägledning kommunen får av sin stadsarkitekt, från det stora till det lilla.

– Det kan handla om var ett övergångsställe ska planeras för att gång- och cykelstråk ska ansluta på ett bra sätt eller om trygghetsfrågor som belysning i det offentliga rummet.

Åsa Albertsson säger att de som bor och jobbar i kommunen lätt kan bli lite hemmablinda och då är stödet utifrån väldigt uppskattat.

– En konsult som Lisa Argus är bra på att ifrågasätta oss så att vi inte bara gör som vi alltid har gjort eller fastnar i invanda föreställningar. Vi har både öppna och konkreta diskussioner som hjälper oss att komma fram till bra lösningar. Det gör att Emmabodas invånare får bra valuta för hur vi använder våra allmänna medel och bidrar till att kommunen kan utvecklas på bästa sätt.


Nyfiken på att veta mer?

Vi tar gärna en dialog om hur vi kan hjälpa er att få större nytta av geodata i er organisation. Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss till dig!

Anna Sagfors
Områdeschef Mitt
Vill du ha fler insikter?

Skriv din e-postadress så signar du upp för prenumeration på vårt nyhetsbrev.