Vi använder cookies för att anpassa din upplevelse på vår sajt. Läs mer här.

Jag accepterar

300.000 meter inmätning för ett effektivare skogsbruk

Skog och mark i Dalarna har sedan länge präglats av en splittrad fastighetsbildning. Ägorna har delats och delats igen under många hundra år. Det har lett till att en enda fastighet kan bestå av över 20 områden utspridda lite överallt. Efter en omfattande omarrondering har 22.000 hektar små, spridda och svårbrukade remsor samlats i sammanhållna, mer effektiva innehav.

Det är naturligtvis svårt att bruka små och långsmala markytor på ett rationellt och ekonomiskt effektivt sätt. I många fall har det också lett till att ägarna inte vet var de har sin skog och mark. För dem som har marken och skogsbruket som sin försörjning blir påverkan stor.

1 miljard i skogsvärde på spel

Lantmäteriets förarbete med den nya fastighetsbildningsplanen har pågått i tio år. Stora värden står på spel med 22.000 hektar av mestadels skogsmark till ett värde av cirka en miljard. Med över 1000 sakägare som ska bli nöjda är projektet i Borlänge är ett av de största i sitt slag.

Markägarna ansöker själva om en omarrondering. Det innebär att marken delas upp på ett nytt och mer effektivt sätt. Därefter får Lantmäteriet uppdraget att genomföra förändringen. Resultatet blir att varje markägare får ett likvärdigt innehav bestående av större och mer sammanhållna ytor.

Juridiskt bindande mätning

Sommaren 2018 var planen klar och det var dags för utstakning i marken. Mätningsarbetet är av stor vikt eftersom resultatet blir juridiskt gällande för markägarna med allt vad det innebär, såväl för skogsbruket i sig som för varje enskild ägares ekonomiska värde och potential. Men det kan alltid dyka upp utmaningar i verkligheten. Hur ska man till exempel markera rätt i anslutning till en väg? Markeringarna får dessutom inte försvinna vid snö- eller dikesröjning.

300.000 meter noggrann utstakning

Metria anlitades 2019 för att markera, snitsla och mäta in totalt 300.000 meter som visar var de nya gränserna går. Tidigare har Lantmäteriet löst mätningar för omarronderingar med interna resurser, projektet i Borlänge är det första där man valt att jobba med extern hjälp. Lantmäteriets egna medarbetare har istället kunnat fokusera på att effektivisera samhällsbyggnadsprocessen för markägarna. Omarronderingen handlar förstås om mycket mer än bara det som är mätbart:

- I det här projektet skapar vi ett värde som ska vara hållbart under lång tid framöver. Inte bara ett mer rationellt skogsbruk utan också viktiga natur- och kulturvärden, sammanfattar Elisabeth Ohlsson, enhetschef Fastighetsbildning Lantmäteriet.

Visste du att…

...storskiftet år 1749 var Sveriges första stora jordreform? Små tegar slogs samman så att varje bonde fick sammanhängande åkrar. Det följdes av det betydligt mer radikala enskiftet kring sekelskiftet 1800. Det laga skiftet 1827 avsåg att slutföra reformerna i de tidigare skiftena.

Anledningen till att marken splittrats i så många och små delar är det medeltida tegskiftet som byggde på att marken kring en by fördelades i andelar till varje gård. Med ökande befolkning och genom generationer skiftades tegarna i allt mindre delar.

Källa: Wikipedia

Nyfiken på att veta mer?

Vi tar gärna en dialog om hur vi kan hjälpa din organisation. Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig!

Carl-Johan Ottekrall
Marknadsområdeschef Norr 010-121 87 31 carl-johan.ottekrall@metria.se
Anna Sagfors
Områdeschef Mitt
Vill du ha fler insikter?

Skriv din e-postadress så signar du upp för prenumeration på vårt nyhetsbrev.