Vi använder cookies för att anpassa din upplevelse på vår sajt. Läs mer här.

Jag accepterar

Ny detaljplan främjar turismen längs med Göta kanal

Söderköping är en charmig småstadsidyll som med fördel besöks via Göta kanal. Glassrestaurangen Smultronstället och vandrarhemmet Slussen Rum ligger vid gästhamnen och Söderköpings sluss, ett område som nu ska utvecklas. En ny detaljplan har antagits som utökar flexibilitet vad gäller fastigheternas nyttjande och markanvändning. Metria har tillsammans med kommunen drivit arbetet med detaljplanen.

Ny detaljplan antagen

Den nya detaljplanen, som vann laga kraft i april 2022, utökar markanvändningen från gällande bostads- och vandrarhemsändamål till att även omfatta detaljhandel och centrumändamål för Slussen rum. För Smultronstället ges utökad byggrätt samt ny högsta nockhöjd om 7,5 meter på del av byggnaden.

Nära samarbete med kommunen

Metria stöttar idag Söderköpings kommun med många delar av samhällsplaneringen, från inmätningar, grundkartor, fastighetsförteckningar, övergripande analyser till allmänt planstöd och detaljplaner. Planarkitekten Freddie Håkansson har stöttat kommunen i många delar av detaljplaneprocessen, han berättar om samarbetet:

- Att ta fram en detaljplan innehåller många olika steg, från att mäta in och ta fram geografiskt underlag till grundkartan, vid behov ta fram 3D modeller, illustrationer och olika utredningar samt arbeta med planfrågor genom hela processen. Vi arbetar i nära samarbete med kommunen och har drivit hela projektet tillsammans.

Sol- och skuggutredning i 3D

För att illustrera hur en tänkt påbyggnad på Smultronstället skulle påverka grannfastigheterna genomförde vi en sol- och skuggstudie som utgick från planförslaget. 3D-modellen som togs fram visar tydligt hur skuggbildningen rör sig under dagen och kan även användas som planerings- och presentationsunderlag i samhällsplaneringen.

Utredningen visade att planförslaget inte innebär en konstant skugga men genererar en förändring för vissa fastigheter då solljuset varierar beroende på väderstreck och årstid. Detta var en viktig del av svaren till de som yttrat om skuggbildningen och byggnadshöjden.

Den gula byggnaden avser Smultronstället med den höjd som föreslås i planförslaget.

Tillgång till en grupp av planarkitekter med sakkunskap

Metrias planarkitekter stöttar många kommuner, myndigheter och företag med alla delar av samhällsplaneringen, från översiktsplaner och övergripande analyser till utredningar och detaljplaner. Planarkitekterna har stor erfarenhet av att driva och stötta kommunen genom planprocessens olika faser, ofta i rollen som projektledare.

- Att ha hela planarkitektsgruppens kunskap att luta sig på är otroligt värdefull för att kunna stötta kommunen i allmänna och specifika planproduktfrågor löpande. Han fortsätter, det ger tillgång till en bred och djup omvärldsbevakning och erfarenhet från olika geografiska områden med olika förutsättningar, olika länsstyrelser och flera olika rättsfall att luta sig emot. Säger Freddie.

Metrias planarkitektgrupp är uppdaterade på gällande lagstiftningar, erfarna i myndighetsutövning och kan bistå med tjänster från idé till antagen detaljplan, program och översiktsplan. Utöver planprocessens delar kan Metria hjälpa till med inmätningar, grundkartor, fastighetsförteckningar, GIS-analyser och annan insamling och förädling av data som sker innan detaljplanen, programmet eller översiktsplanen kan starta.

Behöver ni stöttning i er kommun?

Metria har idag ett team av planarkitekter som är specialiserade på att stötta små och mellanstora kommuner. Ange dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig!

Freddie Håkansson
Planarkitekt
Åke Svensson
Regionchef
Vill du ha fler insikter?

Skriv din e-postadress så signar du upp för prenumeration på vårt nyhetsbrev.