Vi använder cookies för att anpassa din upplevelse på vår sajt. Läs mer här.

Jag accepterar

Förnyat förtroende att arbeta med mätnings- och GIS-tjänster för kommunklustret Köbyt

Metria har fått förnyat förtroende att arbeta med mätnings- och GIS-tjänster för kommunklustret Köbyt (Kinda, Ödeshögs, Boxholms, Ydre och Tranås kommun). Uppdraget omfattar många olika delar med till exempel uppdatering av primärkartan (baskarta) och GIS-tjänster. Ramavtalet sträcker sig först och främst över två år men kan förlängas upp till fyra år.

- Det är positivt med ett fortsatt samarbete som har fungerat väl under många år. Det är en trygghet med den kompetens som finns inom Metria, säger Maria Hedberg, Plan- och myndighetschef på Kinda kommun.

- På Metria är vi glada över förnyat förtroende och ser fram emot att få fortsätta samarbetet med Köby för att tillsammans utveckla verksamheten, säger Åke Svensson, affärsenhetschef på Metria.

Primärkartan är central för många beslut

En aktuell och korrekt primärkarta är ett viktigt underlag för många beslut i en kommun. Hand-läggarna vet att informationen är pålitlig och kan snabbt fatta beslut i exempelvis bygglovsärenden vilket uppskattas av medborgarna. En trafikplanerare vet att vägkanterna stämmer och planarkitekten vet att merkostnaderna kan hållas nere för inmätning i fält då det redan finns digitalt tillgänglig information av hög kvalitet till grundkartan.

Det är viktigt att kommunen har en god standard på sin primärkarta med täta uppdateringar. Det kontinuerliga arbetet lönar sig, bland annat genom att plan- och nybyggnadsarbeten blir enklare och mer effektiva när den tillgängliga informationen är korrekt.

I dagsläget arbetar Metria bland annat med granskning och uppdatering av gränser i Blåvik i Boxholms kommun för att i nästa steg arbeta med att digitalisera detaljplaner.

Nybyggnadskarta – stöd vid nybyggnation och tillbyggnad

En annan viktig del är att ta fram nybyggnadskartor. Nybyggnadskartan behöver bygglovs-handläggaren när denne ska fatta beslut om din tomt och det hus du väljer. Metria ser till att din nybyggnadskarta innehåller de uppgifter som krävs; till exempel höjder, vägar och brunnar.

Hur kan vi hjälpa till i ditt projekt?

Vi vill gärna ha en dialog med dig, fyll i kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig inom kort.

Åke Svensson
Regionchef
Vill du ha fler insikter?

Skriv din e-postadress så signar du upp för prenumeration på vårt nyhetsbrev.