Vi använder cookies för att anpassa din upplevelse på vår sajt. Läs mer här.

Jag accepterar

Flygfoton och laserskanningsdata kvalitetssäkrar underlagsdata när trafiksäkerheten ska förbättras

E10 mellan Kiruna – Kauppinen ska förbättras så att trafiksäkerheten och framkomligheten för fordonstrafik, oskyddade trafikanter, vilt och friluftsliv ska blir bättre. I projektet planeras det för breddning av väg, ny gång- och cykelväg samt faunapassager. På vägsträckan finner vi bland annat avfartsväg till Kiruna flygplats samt Institutet för rymdfysik.

Gällande väg och järnvägsplaner är Metria med och bidrar med kvalitetssäkrade underlagsdata till olika projekteringsfirmor. I just detta uppdrag har vi använt traditionellt flyg för att samla in flygfoton och laserskanningsdata, samt att vi utfört kompletteringsmätningar i fält för att uppnå de krav som efterfrågas. Med denna metod uppnår vi kvalité på bättre än 2 cm i höjd på hårdgjorda ytor vilket är kravet från Trafikverket.

Kvalitetsgranskning och standarder

Från det insamlade data kan vi sedan kartlägga hela den 7 km långa vägsträckans detaljer. Produkter vi levererar utifrån kartläggningen är Bakgrundskarta, Projekteringskarta och Markmodell. Under projektets gång stöttar vi projektören och erbjuder kompletteringsmätningar om projektet ändras under tid.

- På Metria är vi väl inlästa på Trafikverkets krav och riktlinjer och använder oss dagligen av TDOK och SIS-TS. Vi har stor vana av Trafikverkets dokument och hur man tar fram redovisningar och har flera års erfarenhet av väg och järnvägsplaner. All data och underlag vi tar fram till projektet kvalitetsgranskas och kontroller redovisas, säger Elin Skoog, Fotogrammetriker på Metria.

FAKTA

Våra fotogrammetri- och laserskanningsexperter har flera års erfarenhet av datainsamling, bearbetning och kvalitetsgranskning av både flygfoton och laserskanningsdata.

Vi kartlägger snabbt och enkelt nya områden med traditionellt flyg, drönare eller bil. Resultatet blir bilder, ortofoto, stereobilder och punktmoln som används för att generera markmodeller, ytmodeller, projekteringskartor, höjdkurvor, 3D-modeller och listan kan göras lång. Med hjälp av drönare kan vi även följa utveckling i ditt projekt över tid vid exempelvis berg/grustag, skog eller byggplats.

Hur kan vi hjälpa till i era projekt?

Vi vill gärna ha en dialog med dig, fyll i kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig inom kort.

Elin Skoog
Arbetsledare
Luis Martinez
Fotogrammetriker
Vill du ha fler insikter?

Skriv din e-postadress så signar du upp för prenumeration på vårt nyhetsbrev.